Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

7. Đường Hoàng Trọng Mậu kéo dài

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm đáng chú ý có tuyến đường Hoàng Trọng Mậu kéo dài đến khu dân cư Nhân Mỹ với chiều dài khoảng 200 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mỹ Đình 1. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở cuối đường Hoàng Trọng Mậu.

 Tuyến đi qua bên hông Bảo tàng Hậu Cần.

 

 Tuyến đường kết thúc ở khu dân cư Nhân Mỹ.

8. Tuyến đường từ ngõ 180 Đình Thôn đến mục 4

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mỹ Đình 1 đáng chú ý có tuyến đường từ ngõ 180 Đình Thôn đến mục 4 với chiều dài khoảng 326 m.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mỹ Đình 1. (Nguồn ảnh: Google).

Tuyến đường có điểm đầu bên hông tòa nhà MHDI.

Tuyến đi qua bên hông chùa Nhân Mỹ.

 

Tuyến kết thúc ở đường mục 4.

9. Tuyến đường từ mục 5 đến Nhân Mỹ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mỹ Đình 1 đáng chú ý có tuyến đường từ mục 5 đến Nhân Mỹ với chiều dài khoảng 100 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mỹ Đình 1. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường này có điểm đầu ở đường mục 4.

 Tuyến kết thúc ở đường quy hoạch đi qua bên hông khu dân cư Nhân Mỹ.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-2)