Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 3) - Ảnh 1.

Phường Tân Tạo thuộc quận Bình Tân. Phường Tân Tạo phía đông giáp phía đông giáp phường Bình Trị Đông B, phía tây giáp huyện Bình Chánh, phía nam giáp phường Tân Tạo A, phía bắc giáp phường Bình Trị Đông A.

1. Đường nối đường Chiến Lược tới đường Lê Đình Cẩn

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo đáng chú ý có đường nối đường Chiến Lược tới đường Lê Đình Cẩn, có chiều dài khoảng 280 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Chiến Lược, chạy song song với đường Chiến Lược, sau đó kết thúc ở đường Lê Đình Cẩn.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở TP HCM mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 3) - Ảnh 2.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 3) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với đường Lê Đình Cẩn

Phường Tân Tạo có đoạn song song với hẻm 266 Lê Đình Cẩn là đường sẽ mở theo quy hoạch. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Chiến Lược, sau đó kết thúc ở hẻm 184 Lê Đình Cẩn.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 3) - Ảnh 4.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 3) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối từ hẻm 262 Lê Đình Cẩn tới hẻm 302 Lê Đình Cẩn

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo đáng chú ý có đường nối hẻm 262 Lê Đình Cẩn tới hẻm 302 Lê Đình Cẩn, có chiều dài khoảng 180 m. Tuyến đường có điểm đầu ở hẻm 262 Lê Đình Cẩn, sau đó kết thúc ở hẻm 302 Lê Đình Cẩn.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 3) - Ảnh 6.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo (Nguồn ảnh: Google). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).