Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.

  Phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

18. Tuyến nối đường Thạch Bàn với Garden City

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn đáng chú ý có tuyến đường nối đường Thạch Bàn với KĐT Garden City, dài khoảng 2,540 km.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch có điểm đầu ở đoạn công viên cây xanh, hồ Thạch Bàn.

 Đoạn qua đường Thạch Bàn.

 Đoạn qua tuyến đường từ Nguyễn Thời Trung vào dự án Elegant Park Villa.

 Tuyến đi qua đoạn nghĩa trang làng Cầu.

 Đoạn qua trung tâm đăng kiểm đã xây dựng.

 Đoạn nối vào dự án Garden City.

 Đoạn cuối tuyến kết thúc ở gần chung cư Canal Park.

19. Tuyến đường từ Garden City đến Nguyễn Thời Trung

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn đáng chú ý có tuyến đường từ Garden City đến Nguyễn Thời Trung, dài khoảng 1,1 km.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có đoạn đầu là đường nội bộ khu đô thị Garden City.

 Đoạn đầu tuyến đã xây dựng.

 Tuyến còn một đoạn nối với đường Nguyễn Thời Trung kéo dài.

 Đoạn giao với tuyến đường ở mục 15 và đường Nguyễn Thời Trung kéo dài.

20. Tuyến nối đường Thạch Bàn với chung cư Him Lam Thạch Bàn 2

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn đáng chú ý có tuyến nối đường Thạch Bàn với chung cư Him Lam Thạch Bàn 2, dài khoảng 600 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạch Bàn. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu trùng vớ ngõ 64 Thạch Bàn, giao với đường quy hoạch từ Huỳnh Tấn Phát đến Nguyễn Thời Trung kéo dài.

 Đoạn qua đường Thạch Bàn.

 Tuyến hướng về đường ven hồ, cạnh chung cư Him Lam Thạch Bàn 2.

 Đoạn cuối tuyến giao với đường từ Nguyễn Thời Trung đến Bát Khối.

 (Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu N10).