Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.

   Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

10. Tuyến đường từ Ecohome 1 đến KĐT Handiresco

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Đỉnh đáng chú ý có tuyến đường từ Ecohome 1 đến KĐT Handiresco, dài khoảng 2,134 km.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội

 
Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Đỉnh. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Đông Thắng, đoạn giữa Ecohome 1 và UBND phường Đông Ngạc.

 Đoạn giao với đường Hoàng Tăng Bí.

 

 Đoạn qua ĐH Y tế công cộng, và giao với đường quy hoạch từ Tân Xuân đi Đức Thắng.

 Đoạn giao với đường từ Phạm Văn Đồng qua The Jade Orchid và dự án HV Tài chính đang xây dựng.

 Đoạn qua dự án The Jade Orchid.

 Tuyến kết thúc khi giao với đường nội bộ của KĐT Handiresco.

11. Tuyến đường từ Tân Xuân đến KĐT Handiresco

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Đỉnh đáng chú ý có tuyến đường từ Tân Xuân đến KĐT Handiresco, dài khoảng 1,3 km.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Đỉnh. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Tân Xuân, đoạn lối vào chợ Tân Xuân.

 Đây là tuyến đường chạy dọc đường tàu.

 Đi trùng với ngõ 85 Tân Xuân.

 Đoạn giao với tuyến đường từ Phạm Văn Đồng đi dự án HV Tài chính.

 Tuyến đường này có một đoạn đã xây dựng đi qua dự án The Jade Orchid.

12. Đường Lê Văn Hiến kéo dài

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Đỉnh kéo dài đáng chú ý có tuyến đường Lê Văn Hiến kéo dài đến dự án The Jade Orchid, dài khoảng 720 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Đỉnh. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường tại mục 11.

 Tuyến giao với đường mục 10 và kết thúc ở nút giao Đức Thắng - Lê Văn Hiến.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu H2-1).