Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.

 Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

7. Tuyến đường nối Phạm Văn Đồng - sông Nhuệ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Đỉnh đáng chú ý có tuyến đường từ Phạm Văn Đồng đến sông Nhuệ, dài khoảng 1,5 km. Tuyến đường này đi qua phường Xuân Đỉnh và Đức Thắng.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Đỉnh. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Phạm Văn Đồng, đoạn vào dự án The Jade Orchid, đường Nguyễn Đình Tứ.

 Đoạn đầu tuyến đến đường sắt, chợ Tân Xuân đã xây dựng.

 Tuyến đường đi qua bên hông dự án The Jade Orchid, Học viện Tài chính đang xây dựng.

 Trên địa bàn phường Xuân Đỉnh, tuyến kết thúc đoạn đường Đức Thắng. Đoạn tiếp theo đi thẳng qua trường Cán bộ Thanh tra đến sông Nhuệ thuộc phường Đức Thắng.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế. Tuyến đường này giao với đường từ Hoàng Tăng Bí qua ĐH Y tế Công cộng, qua dự án The Jade Orchid, đến trường Đoàn Thị Điểm - dự án đường này đang xây dựng.

8. Đường nối Tân Xuân - Đức Thắng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Đỉnh đáng chú ý có tuyến đường nối Tân Xuân - Đức Thắng, dài khoảng 720 m. Đây là tuyến đường qua ĐH Y tế Công cộng, HV Tài chính.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Đỉnh. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Tân Xuân, cạnh cửa hàng Thế giới di động.

 Tuyến đi trùng một phần ngõ 89 Tân Xuân.

 Đoạn giao với dự án đường nối Phố Viên - Hoàng Tăng Bí.

 Tuyến đi qua khu vực nghĩa trang Gò Bạt, và kết thúc ở đường Đức Thắng.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

9. Tuyến đường từ Ecohome 2 đến Handiresco

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Đỉnh đáng chú ý có tuyến đường từ Ecohome 2 đến Handiresco, dài khoảng 1,7 km.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Đỉnh. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu nối với đường ở khu Ecohome 2 và 3.

 Đoạn qua cuối ngõ 89 Tân Xuân.

 Tuyến giao với đường ở mục 8.

 Đoạn qua dự án The Jade Orchid.

 Tuyến đi qua đường Nguyễn Đình Tứ và kết thúc ở dự án Handiresco.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu H2-1).