Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai đáng chú ý nhất.

Thống Nhất là một phường thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Phường có diện tích 3,43 km2. Phường Thống Nhất là một phường nội ô của thành phố Biên Hòa. Phía đông giáp phường Tân Mai. Phía tây giáp phường Quyết Thắng và Trung Dũng. Phía nam và đông nam giáp phường Hiệp Hòa qua sông Cái. Phía bắc giáp phường Tân Tiến.

1. Đường chạy ven sông Đồng Nai

Đường này sẽ được mở vào thời gian tới trên địa bàn phường Thống Nhất. Có chiều dài vào khoảng 2,7 km. Điểm đầu nằm trên điểm giao hẻm 14 với đường Nguyễn Thành Phương. Điểm cuối nằm trên địa giới phía đông của phường (gần cầu Rạch Gió).

Xem ngay: Đường sẽ mở ở tỉnh Đồng Nai 

 Đường chạy ven sông Đồng Nai theo quy hoạch tại phường Thống Nhất, TP Biên Hòa theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 TP Biên Hòa  

 Đường chạy ven sông Đồng Nai trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường đi qua chùa Long Quang Tự

Theo quy hoạch, đường đi qua chùa Long Quang Tự sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài vào khoảng 1,7 km. Điểm đầu nằm trên đường Nguyễn Ái Quốc (gần trung tâm viễn thông Biên Hòa). Điểm cuối nằm trên địa giới phía nam của phường (gần cù lao Cỏ).

 Đường đi qua chùa Long Quang Tự theo quy hoạch tại phường Thống Nhất, TP Biên Hòa theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 TP Biên Hòa  

 Đường đi qua chùa Long Quang Tự trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối đường số 1 với đường Nguyễn Văn Hoa

Đường này sẽ được mở vào thời gian tới trên địa bàn phường Thống Nhất. Có chiều dài vào khoảng 500 m. Điểm đầu nằm trên đường số 1 (gần Moka Garden Coffee). Điểm cuối nằm trên đường Nguyễn Văn Hoa (gần gạo Đồng Thanh).

 Đường nối đường số 1 với đường Nguyễn Văn Hoa theo quy hoạch tại phường Thống Nhất, TP Biên Hòa theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 TP Biên Hòa   

Đường nối đường số 1 với đường Nguyễn Văn Hoa trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai TẠI ĐÂY