Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thiệu Hoá, Thiệu Hoá, Thanh Hoá (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa đáng chú ý nhất.

 Thiệu Hoá là thị trấn duy nhất trong 25 xã và thị trấn của huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá, nằm ở trung tâm của huyện, cách TP Thanh Hóa 18 km, thuộc tả ngạn của sông Chu. Thị trấn Thiệu Hoá được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ 5,16 km2 diện tích tự nhiên, 8.122 người của xã Thiệu Đô và toàn bộ 5,52 km2 diện tích tự nhiên, 8.828 người của thị trấn Vạn Hà. Sau khi thành lập, thị trấn Thiệu Hóa có diện tích 10,68 km², dân số tính đến năm 2018 là 16.950 người, mật độ dân số đạt 1.587 người/km². 

4. Đường Quốc lộ cải dịch

Theo bản đồ quy hoạch, đoạn đường sẽ bắt đầu từ điểm giao với đường đi TP Thanh Hóa - Ngọc Lặc tại xã Thiệu Long. Đoạn đường sẽ đi qua địa bàn thị trấn khoảng 4 km, cắt qua đường Kênh Nam và có cầu Thiệu Hóa 2 bắc qua sông Chu. 

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thiệu Hóa theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá. (đường kẻ viền màu tím). 

 Đường sẽ mở ở thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.          

 Đoạn cắt qua đường Kênh Nam trên địa bàn thị trấn Vạn Hà cũ. 

 Cầu Thiệu Hóa 2 bắc qua sông Chu. 

 Đoạn đường đi qua địa bàn xã Thiệu Đô cũ. 

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thiệu Hoá: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thiệu Hoá giai đoạn 2021 - 2030).

 

chọn
Bỏ khung giá đất, bắt buộc thanh toán giao dịch qua ngân hàng
Đó là một trong những giải pháp được Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII để hoàn thiện cơ chế xác định giá đất, chính sách tài chính về đất đai.