Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vân Đình, Ứng Hoà, Hà Nội

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vân Đình, Ứng Hoà, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Vân Đình là một thị trấn của huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội. Thị trấn có diện tích 5,38 km2, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của huyện. 

Phía Đông của thị trấn Vân Đình giáp với xã Phương Tú (huyện Ứng Hoà), phía Nam giáp xã Vạn Thái và Phùng Xá (huyện Mỹ Đức), phía Bắc giáp xã Liên Bạt (huyện Ứng Hoà).

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

1. Đường chính khu vực

Tuyến đường chạy qua địa bàn phía tây của thị trấn Vân Đình, có một đầu ở khu dân cư Ngọ Xá, một đầu ở gần Công an huyện Ứng Hoà.

      Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vân Đình theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. (Đường kẻ màu vàng).

        Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vân Đình. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường cắt Quốc lộ 21B

Trong địa bàn thị trấn Vân Đình, tuyến đường chạy qua địa bàn phía bắc và phía đông.

       Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vân Đình theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. (Đường kẻ màu vàng).

         Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vân Đình. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. Bản đồ này được UBND TP Hà Nội phê duyệt vào ngày 16/10/2014).