Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 7)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 1.

Thị trấn Vạn Giã thuộc huyện Vạn Ninh, phía đông giáp biển Đông và xã Vạn Thắng; Phía tây và phía bắc giáp xã Vạn Phú; Phía nam giáp xã Vạn Lương.

19. Đường nối đường Ngô Gia Tự tới đường Đinh Tiên Hoàng

 

Xem ngay: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vạn Giã là đường nối đường Ngô Gia Tự tới đường Đinh Tiên Hoàng, có chiều dài khoảng 490 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Đinh Tiên Hoàng, điểm cuối ở đường Đinh Tiên Hoàng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 2.

Đường nối đường Ngô Gia Tự tới đường Đinh Tiên Hoàng trên bản đồ Google quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 3.

Đường nối đường Ngô Gia Tự tới đường Đinh Tiên Hoàng trên bản đồ Google vệ tinh.

20. Đường song song với đường Lương Thế Vinh

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 100 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Tú Xương, điểm cuối ở đường Nguyễn Trãi.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 4.

Đường song song với đường Lương Thế Vinh trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 5.

Đường song song với đường Lương Thế Vinh trên bản đồ Google vệ tinh.

21. Đường nối từ Trần Phú tới đường Ngô Gia Tự

Theo quy hoạch, đường này có chiều dài khoảng 170 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Trần Phú, điểm cuối ở đường Ngô Gia Tự, chạy song song với QL 1A.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 6.

Đường nối từ Trần Phú tới đường Ngô Gia Tự trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 7.

Đường nối từ Trần Phú tới đường Ngô Gia Tự trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY