Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 1.

Xã Cam An Bắc thuộc huyện Cam Lâm, phía đông giáp xã Cam Hiệp Nam; Phía tây và phía nam giáp xã Cam An Bắc (TP Cam Ranh); Phía bắc giáp xã Cam Hiệp Nam (TP Cam Ranh).

4. Đường nối từ đường Liên Thôn tới đoạn cách đó khoảng 760 m về hướng bắc

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc là đường nối đường Liên Thôn tới đoạn cách đó khoảng 760 m về hướng bắc, có chiều dài khoảng 760 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Liên Thôn, chạy song song với đường Lập Định – Suối Môn, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 760 m về hướng bắc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 2.

Đường nối từ đường Liên Thôn tới đoạn cách đó khoảng 760 m về hướng bắc trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 3.

 Đường nối từ đường Liên Thôn tới đoạn cách đó khoảng 760 m về hướng bắc trên bản đồ Google vệ tinh. 

5. Đường song song với đường Lập Định – Suối Môn

Xã Cam An Bắc có đường sẽ mở theo quy hoạch là song song với đường Lập Định – Suối Môn. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Liên Thôn, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 870 m về phía bắc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 4.

Đường song song với đường Lập Định – Suối Môn trên bản đồ quy hoạch.

 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 5.

Đường song song với đường Lập Định – Suối Môn trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường nối đoạn từ xưởng mộc Tiến Luận tới đoạn trường THCS Nguyễn Trãi

Theo quy hoạch, xã Cam An Bắc có đường sẽ mở theo quy hoạch là đường nối đoạn từ xưởng mộc Tiến Luận tới đoạn trường THCS Nguyễn Trãi, có chiều dài 310 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đoạn trường THCS Nguyễn Trãi, chạy song song với đường Liên Thôn, sau đó kết thúc ở đoạn xưởng mộc Tiến Luận.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 6.

Đường nối đoạn từ xưởng mộc Tiến Luận tới đoạn trường THCS Nguyễn Trãi trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 7.

Đường nối đoạn từ xưởng mộc Tiến Luận tới đoạn trường THCS Nguyễn Trãi trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 huyện Câm Lâm - tỉnh Khánh Hòa).