Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
 
Xem ngay: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa mới nhất
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 1.

Xã Cam An Bắc thuộc huyện Cam Lâm, phía đông giáp xã Cam Hiệp Nam; Phía tây và phía nam giáp xã Cam An Bắc (TP Cam Ranh); Phía bắc giáp xã Cam Hiệp Nam (TP Cam Ranh).

7. Đường nối từ đoạn Cửa hàng VLXD Hữu Nghị tới đoạn KDC Ario Gold-Cam Hiệp Nam

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc là đường nối đoạn Cửa hàng VLXD Hữu Nghị tới đoạn KDC Ario Gold-Cam Hiệp Nam, có chiều dài khoảng 320 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đoạn VLXD Hữu Nghị, chạy song song với đường Liên Thôn, sau đó kết thúc ở đoạn KDC Ario Gold-Cam Hiệp Nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 2.

 

Đường nối từ đoạn Cửa hàng VLXD Hữu Nghị tới đoạn KDC Ario Gold-Cam Hiệp Nam

 

 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 3.

 Đường nối từ đoạn Cửa hàng VLXD Hữu Nghị tới đoạn KDC Ario Gold-Cam Hiệp Nam trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường song song với đường Lập Thôn

Xã Cam An Bắc có đường sẽ mở theo quy hoạch là song song với đường Lập Thôn. Tuyến đường có điểm đầu ở đoạn xưởng mộc Tiến Luận, điểm cuối ở đoạn Cửa hàng VLXD Hữu Nghị.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 4.

  Đường song song với đường Lập Thôn trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 5.

 Đường song song với đường Lập Thôn trên bản đồ Google vệ tinh.

9. Đường nối đoạn từ Cửa hàng VLXD Hữu Nghị tới đoạn Cửa hàng bán đồ điện tử Nét Winner

Theo quy hoạch, xã Cam An Bắc có đường sẽ mở theo quy hoạch là đường nối đoạn từ Cửa hàng VLXD Hữu Nghị tới đoạn Cửa hàng bán đồ điện tử Nét Winner, có chiều dài 310 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đoạn Cửa hàng VLXD Hữu Nghị, chạy song song với đường Liên Thôn, sau đó kết thúc ở đoạn Cửa hàng bán đồ điện tử Nét Winner.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 6.

 

Đường nối đoạn từ Cửa hàng VLXD Hữu Nghị tới đoạn Cửa hàng bán đồ điện tử Nét Winner trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 7.

Đường nối đoạn từ Cửa hàng VLXD Hữu Nghị tới đoạn Cửa hàng bán đồ điện tử Nét Winner trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Câm Lâm - tỉnh Khánh Hòa).