Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 9)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 9) - Ảnh 1.

Xã Cam An Bắc thuộc huyện Cam Lâm, phía đông giáp xã Cam Hiệp Nam; Phía tây và phía nam giáp xã Cam An Bắc (TP Cam Ranh); Phía bắc giáp xã Cam Hiệp Nam (TP Cam Ranh).

25. Đường nối từ đường Liên Thôn tới đoạn tạp hóa Hiền

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc là đường nối đường Liên Thôn tới đoạn tạp hóa Hiền, có chiều dài 220 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Liên Thôn, sau đó kết thúc ở đoạn tạp hóa Hiền.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 9) - Ảnh 2.

 Đường nối từ đường Liên Thôn tới đoạn tạp hóa Hiền trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 9) - Ảnh 3.

 

Đường nối từ đường Liên Thôn tới đoạn tạp hóa Hiền trên bản đồ Google vệ tinh. 

 

26. Đường nối từ đường Liên Thôn tới đoạn cách đó khoảng 260 m về hướng nam

Xã Cam An Bắc có đường sẽ mở theo quy hoạch là đường nối đường Liên Thôn tới đoạn cách đó khoảng 260 m về hướng nam. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Liên Thôn, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 260 m về hướng nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 9) - Ảnh 4.

 Đường nối từ đường Liên Thôn tới đoạn cách đó khoảng 260 m về hướng nam trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 9) - Ảnh 5.

 

Đường nối từ đường Liên Thôn tới đoạn cách đó khoảng 260 m về hướng nam trên bản đồ Google vệ tinh. 

 

27. Đường nối từ đường Liên Thôn tới đoạn cách đó khoảng 430 m về hướng nam

Theo quy hoạch, xã Cam An Bắc có đường sẽ mở theo quy hoạch là đường nối đường Liên Thôn tới đoạn cách đó khoảng 430 m về hướng nam, có chiều dài 430 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Liên Thôn, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 430 m về hướng nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 9) - Ảnh 6.

 Đường nối từ đường Liên Thôn tới đoạn cách đó khoảng 430 m về hướng nam trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 9) - Ảnh 7.

 Đường nối từ đường Liên Thôn tới đoạn cách đó khoảng 430 m về hướng nam trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Câm Lâm - tỉnh Khánh Hòa).