Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 10)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 10) - Ảnh 1.

Xã Cam An Bắc thuộc huyện Cam Lâm, phía đông giáp xã Cam Hiệp Nam; Phía tây và phía nam giáp xã Cam An Bắc (TP Cam Ranh); Phía bắc giáp xã Cam Hiệp Nam (TP Cam Ranh).

28. Đường nối từ đường Liên Thôn tới đoạn quán cơm cô Tám

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc là đường nối đường Liên Thôn tới đoạn quán cơm cô Tám, có chiều dài 190 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Liên Thôn, sau đó kết thúc ở đoạn quán cơm cô Tám.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 10) - Ảnh 2.

 Đường nối từ đường Liên Thôn tới đoạn quán cơm cô Tám trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 10) - Ảnh 3.

 Đường nối từ đường Liên Thôn tới đoạn quán cơm cô Tám trên bản đồ Google vệ tinh.

29. Đường nối từ đường Liên Thôn tới đoạn cách đó khoảng 215 m về hướng bắc

Xã Cam An Bắc có đường sẽ mở theo quy hoạch là đường nối đường Liên Thôn tới đoạn cách đó khoảng 215 m về hướng bắc. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Liên Thôn, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 215 m về hướng bắc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 10) - Ảnh 4.

 Đường nối từ đường Liên Thôn tới đoạn cách đó khoảng 215 m về hướng bắc trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 10) - Ảnh 5.

 Đường nối từ đường Liên Thôn tới đoạn cách đó khoảng 215 m về hướng bắc trên bản đồ Google vệ tinh.

 

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Câm Lâm - tỉnh Khánh Hòa).