Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 5) - Ảnh 1.

Xã Diên An thuộc huyện Diên Khánh, phía đông giáp xã Vĩnh Trung, phía tây giáp xã Diên Toàn, phía nam giáp xã Phước Đồng, phía bắc giáp xã Diên Phú.

13. Đường nối liền với đường số 12

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Đường nối liền với đường số 12 có chiều dài khoảng 1 km. Đoạn đường có điểm đầu ở nút giao đường số 12 và đường số 23, và chạy gần song song với Quốc lộ 1C.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên An theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

N

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên An. (Ảnh chụp từ Google Map). 

14. Đường gần vuông góc với Quốc lộ 1C

Đường gần vuông góc với Quốc lộ 1C có chiều dài khoảng 500 m. Đoạn đường đi qua sân bóng đá mini Diên An về phía tây.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên An theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên An. (Ảnh chụp từ Google Map). 

15. Đường số 17 kéo dài

Đường số 17 sẽ được kéo dài thêm khoảng 130 m về phía nam.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên An theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên An. (Ảnh chụp từ Google Map).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY