Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Long, huyện Châu ĐỨc, Bà Rịa - Vũng Tàu đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 1.

Xã Kim Long là một trong những xã thuộc huyện Châu Đức. Xã có diện tích khoảng 21,60 km². Vị trí địa lý của xã Kim Long như sau: Phía đông giáp xã Quảng Thành; Phía tây và phía bắc giáp xã Xà Bang; Phía nam giáp các xã Bàu Chinh và Láng Lớn.

1. Đường đi qua nhà Bia tưởng niệm TNXP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Kim Long, có chiều dài khoảng 5 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía tây của xã (gần với trạm dừng chân trên đường Láng Lớn - Xà Bang). Điểm cuối nằm trên địa giới phía đông của xã (gần nhà máy chế biến mủ cao su Xà Bang). 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 2.

Đường đi qua nhà Bia tưởng niệm TNXP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy hoạch ở xã Kim Long, huyện Châu Đức theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 3.

Đường đi qua nhà Bia tưởng niệm TNXP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường đi qua di tích lịch sử địa đạo Kim Long

Theo quy hoạch, đường đi qua di tích lịch sử địa đạo Kim Long sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài vào khoảng 4,2 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía tây của xã (gần đường Láng Lớn - Xà Bang). Điểm cuối nằm trên đường 56 (gần đài tưởng niệm liệt sĩ trung đoàn 4).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 4.

Đường đi qua di tích lịch sử địa đạo Kim Long theo quy hoạch ở xã Kim Long, huyện Châu Đức theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 5.

Đường đi qua di tích lịch sử địa đạo Kim Long trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường đi qua thôn Lạc Long

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Kim Long, có chiều dài khoảng 4,7 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía nam của xã (gần nghĩa trang Kim Long). Điểm cuối nằm trên địa giới phía đông của xã (nằm song song với đường Kim Long - Quảng Thành về phía bắc).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 6.

Đường đi qua thôn Lạc Long theo quy hoạch ở xã Kim Long, huyện Châu Đức theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 7.

Đường đi qua thôn Lạc Long trên bản đồ Google vệ tinh.

 Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Xem thêm: Dự thảo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu TẠI ĐÂY