Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Láng Lớn, huyện Châu ĐỨc, Bà Rịa - Vũng Tàu đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 1.

Xã Láng Lớn là một trong những xã thuộc huyện Châu Đức. Xã có diện tích khoảng 20,89 km². Vị trí địa lý của xã Láng Lớn như sau: Phía đông giáp thị trấn Ngãi Giao và các xã Bàu Chinh, Bình Ba; Phía tây giáp thị xã Phú Mỹ; Phía nam giáp xã Suối Nghệ; Phía bắc giáp các xã Cù Bị, Xà Bang và Kim Long.

1. Đường đi qua chùa Trúc Thiên Lan Nhã

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Láng Lớn, có chiều dài khoảng 1,6 km. Điểm đầu nằm trên đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao (gần trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu). Điểm cuối nằm trên địa giới phía nam của xã. Chi tiết về đường này nằm trong hai hình dưới đây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 2.

Đường đi qua chùa Trúc Thiên Lang Nhã theo quy hoạch ở xã Láng Lớn, huyện Châu Đức theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 3.

Đường đi qua chùa Trúc Thiên Lang Nhã trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao với địa giới phía bắc của xã

Theo quy hoạch, đường nối đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao với địa giới phía bắc của xã sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài vào khoảng 2,4 km. Điểm đầu nằm trên đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao (gần tạp hóa Phụng). Điểm cuối nằm trên địa giới phía bắc của xã (gần đường Láng Lớn - Xà Bang).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 4.

Đường nối đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao với địa giới phía bắc của xã theo quy hoạch ở xã Láng Lớn, huyện Châu Đức theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 5.

Đường nối đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao với địa giới phía bắc của xã trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường đi qua chùa Quảng Liên

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Láng Lớn, có chiều dài khoảng 700 m. Điểm đầu nằm trên đường đi qua trung tâm y tế xã Láng Lớn. Điểm cuối nằm trên một nhánh phụ của đường Bình Giã.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 6.

Đường đi qua chùa Quảng Liên theo quy hoạch ở xã Láng Lớn, huyện Châu Đức theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 7.

Đường đi qua chùa Quảng Liên trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).