Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Quảng Thành, huyện Châu ĐỨc, Bà Rịa - Vũng Tàu đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 1.

Xã Quảng Thành là một trong những xã thuộc huyện Châu Đức. Xã có diện tích khoảng 30,88 km². Vị trí địa lý của xã Quảng Thành như sau: Phía đông giáp tỉnh Đồng Nai; Phía tây giáp các xã Kim Long và Bàu Chinh; Phía nam giáp các xã Bình Giã, Bình Trung, Xuân Sơn và Sơn Bình; Phía bắc giáp xã Xà Bang.

1. Đường nối địa giới phía bắc tới địa giới phía đông của xã

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Quảng Thành, có chiều dài khoảng 2,2 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía bắc của xã. Điểm cuối nằm trên địa giới phía bắc của xã. Chi tiết về đường này nằm trong hai ảnh dưới đây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 2.

Đường nối địa giới phía bắc tới địa giới phía đông của xã theo quy hoạch ở xã Quảng Thành, huyện Châu Đức theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 3.

Đường nối địa giới phía bắc tới địa giới phía đông của xã trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường đi qua trường tiểu học Huỳnh Thúc Kháng

Theo quy hoạch, đường đi qua trường tiểu học Huỳnh Thúc Kháng 5,5 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía tây của xã. Điểm cuối nằm trên địa giới phía đông của xã (gần tạp hóa cô Ngạn). Chi tiết về đường này nằm trong hai ảnh dưới đây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 4.

Đường đi qua trường tiểu học Huỳnh Thúc Kháng theo quy hoạch ở xã Quảng Thành, huyện Châu Đức theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 5.

Đường đi qua trường tiểu học Huỳnh Thúc Kháng trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường đi qua UBND xã Quảng Thành

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Xà Bang, có chiều dài khoảng 5 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía bắc của xã (gần nhà hàng tiệc cưới Tâm Liên). Điểm cuối nằm trên địa giới phía nam của xã. Chi tiết về đường này nằm trong hai ảnh dưới đây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 6.

Đường đi qua UBND xã Quảng Thành theo quy hoạch ở xã Quảng Thành, huyện Châu Đức theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 7.

Đường đi qua UBND xã Quảng Thành trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).