Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xà Bang, huyện Châu ĐỨc, Bà Rịa - Vũng Tàu đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 1.

Xã Xà Bang là một trong những xã thuộc huyện Châu Đức. Xã có diện tích khoảng 37,85 km². Vị trí địa lý của xã Xà Bang như sau: Phía đông giáp xã Quảng Thành; Phía tây giáp xã Cù Bị; Phía nam giáp các xã Láng Lớn, Kim Long và Quảng Thành; Phía bắc giáp tỉnh Đồng Nai.

1. Đường đi qua chùa Quang Minh

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Xà Bang, có chiều dài khoảng 5 km. Điểm đầu nằm trên đường 56 (gần đến Bà Cháu Ống). Điểm cuối nằm trên địa giới phía nam của xã (gần nhà máy chế biến mủ cao su Xà Bang).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 2.

Đường đi qua chùa Quang Minh theo quy hoạch ở xã Xà Bang, huyện Châu Đức theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 3.

Đường đi qua chùa Quang Minh trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối đường 56 với địa giới phía đông của xã

Theo quy hoạch, đường nối đường 56 với địa giới phía đông của xã sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài vào khoảng 5,5 km. Điểm đầu nằm trên đường 56 (điểm đầu nằm trên tạp hóa Quyên). Điểm cuối nằm trên địa giới phía đông của xã. Chi tiết nằm trong hai hình minh họa dưới đây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 4.

Đường nối đường 56 với địa giới phía đông của xã theo quy hoạch ở xã Xà Bang, huyện Châu Đức theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 5.

Đường nối đường 56 với địa giới phía đông của xã trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường đi qua chùa Lạc Bang

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Xà Bang, có chiều dài khoảng 4,5 km. Điểm đầu nằm trên đường 56 (gần UBND xã Xà Bang). Điểm cuối nằm trên địa giới phía đông của xã. Chi tiết nằm trong hai hình minh họa dưới đây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 6.

Đường đi qua chùa Lạc Bang theo quy hoạch ở xã Xà Bang, huyện Châu Đức theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 7.

Đường đi qua chùa Lạc Bang trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).