Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 1.

Xã Long Mỹ có diện tích khoảng 12,75 km², có vị trí cụ thể như sau: Phía đông giáp xã Phước Hội, phía tây giáp huyện Long Điền, phía nam giáp thị trấn Phước Hải, phía bắc giáp thị trấn Đất Đỏ và xã Phước Hội.

4. Đường nối địa giới phía đông của xã với đường Nguyễn Hữu Cảnh

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Long Mỹ, có chiều dài khoảng 1,2 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía đông của xã. Điểm cuối nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (gần quán chè Cây Tre).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 2.

Đường nối địa giới phía đông của xã với đường Nguyễn Hữu Cảnh theo quy hoạch ở xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 3.

Đường nối địa giới phía đông của xã với đường Nguyễn Hữu Cảnh trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường song song với đường Nguyễn Hữu Cảnh

Theo quy hoạch, đường song song với đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài vào khoảng 750 m. Điểm đầu nằm trên đường đi qua UBND xã Long Mỹ. Điểm cuối nằm trên đường nối địa giới phía đông của xã với đường Nguyễn Hữu Cảnh, đây là một đường sẽ mở mới, đã được giới thiệu ở trên bài.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 4.

Đường song song với đường Nguyễn Hữu Cảnh theo quy hoạch ở xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 5.

Đường song song với đường Nguyễn Hữu Cảnh trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

 Xem thêm: Bản đồ QHXD đến năm 2040 huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu TẠI ĐÂY