Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 1.

Xã Phước Hội có diện tích khoảng 17,14km², có vị trí cụ thể như sau: Phía đông giáp xã Lộc An, phía tây giáp xã Long Mỹ, phía nam giáp thị trấn Phước Hải, phía bắc giáp thị trấn Đất Đỏ và các xã Phước Long Thọ, Láng Dài.

1. Một phần dự án đường huyện 42 (đường Đất Đỏ - Phước Hội - Lộc An)

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Phước Hội, có chiều dài khoảng 3,7 km. Điểm đầu nằm trên đường Võ Thị Sáu (gần trung tâm y tế huyện Đất Đỏ). Điểm cuối nằm trên đường Long Mỹ - Láng Dài (gần trại gà Quang Hưng Bà Rịa - Vũng Tàu).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 2.

Một phần dự án đường huyện 42 (đường Đất Đỏ - Phước Hội - Lộc An) theo quy hoạch ở xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 3.

Một phần dự án đường huyện 42 (đường Đất Đỏ - Phước Hội - Lộc An) trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường đi qua trường tiểu học Phước Hội

Theo quy hoạch, đường đi qua trường tiểu học Phước Hội sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài vào khoảng 1,5 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía nam của xã. Điểm cuối nằm trên một phần dự án đường huyện 42 (đường Đất Đỏ - Phước Hội - Lộc An) đi qua địa bàn xã Phước Hội.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 4.

Đường đi qua trường tiểu học Phước Hội theo quy hoạch ở xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 5.

Đường đi qua trường tiểu học Phước Hội trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường đi qua trung tâm Văn Hóa- HTCĐ xã Phước Hội, Bà Rịa- Vũng Tàu

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Phước Hội, có chiều dài khoảng 1,8 km. Điểm đầu nằm trên đường Nguyễn Tất Thành (gần nhà nghỉ Thành Danh). Điểm cuối nằm trên đường Bờ Kênh Bà Đáp.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 6.

Đường đi qua trung tâm Văn Hóa- HTCĐ xã Phước Hội, Bà Rịa- Vũng Tàu theo quy hoạch ở xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 7.

Đường đi qua trung tâm Văn Hóa- HTCĐ xã Phước Hội, Bà Rịa- Vũng Tàu trên bản đồ Google vệ tinh

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Xem thêm: Bản đồ QHXD đến năm 2040 huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu TẠI ĐÂY