Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Láng Lớn, huyện Châu ĐỨc, Bà Rịa - Vũng Tàu đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 1.

Xã Láng Lớn là một trong những xã thuộc huyện Châu Đức. Xã có diện tích khoảng 20,89 km². Vị trí địa lý của xã Láng Lớn như sau: Phía đông giáp thị trấn Ngãi Giao và các xã Bàu Chinh, Bình Ba; Phía tây giáp thị xã Phú Mỹ; Phía nam giáp xã Suối Nghệ; Phía bắc giáp các xã Cù Bị, Xà Bang và Kim Long.

4. Đường đi qua trường THCS Cao Bá Quát

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Láng Lớn, có chiều dài khoảng 1,5 km. Điểm đầu nằm trên đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao (gần trạm y tế xã Láng Lớn). Điểm cuối nằm trên đường đi qua chùa Trúc Thiên Lang Nhã, đây là một đường sẽ mở mới, đã được giới thiệu ở phần trước. 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 2.

Đường đi qua trường THCS Cao Bá Quát theo quy hoạch ở xã Láng Lớn, huyện Châu Đức theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 3.

Đường đi qua trường THCS Cao Bá Quát trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường nối đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao với đường Bình Giã

Theo quy hoạch, đường nối đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao với đường Bình Giã sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài vào khoảng 860 m. Điểm đầu nằm trên đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao (gần trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu). Điểm cuối nằm trên đường Bình Giã (gần vườn bông An Phát).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 4.

Đường nối đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao với đường Bình Giã theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 5.

Đường nối đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao với đường Bình Giã trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường đi qua vườn hoa Sáu Hậu

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Láng Lớn, có chiều dài khoảng 1,1 km. Điểm đầu nằm trên đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao (gần Thành Luân quán). Điểm cuối nằm trên đường nối đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao với đường Bình Giã, đây là một đường sẽ mở mới, đã được giới thiệu ở trên.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 6.

Đường đi qua vườn hoa Sáu Hậu theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 7.

Đường đi qua vườn hoa Sáu Hậu trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu TẠI ĐÂY