Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 Xã Phú Phúc thuộc huyện Lý Nhân, phía đông giáp Thái Bình; phía tây giáp Nhân Mỹ; phía nam giáp Nhân Thắng; phía bắc giáp Nhân Thịnh.

10. Đường ĐT – M2

Đường này có điểm đầu đường Trần Văn Quyền, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 2,50 km về phía tây nam.

 Đường ĐT – M2 trên bản đồ quy hoạch.

 Đường ĐT – M2 trên bản đồ Google vệ tinh.

11. Đường nối đường Trần Văn Quyền tới bờ sông Hồng

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở đường Trần Văn Quyền, điểm cuối ở đường Trần Văn Quyền, cách đó khoảng 450 m.

 Đường nối đường Trần Văn Quyền tới bờ sông Hồng trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường Trần Văn Quyền tới bờ sông Hồng trên bản đồ Google vệ tinh.

12. Đường nối đường Đê Sông Hồng tới ĐH 08

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở đường Đê Sông Hồng, sau đó kết thúc ở ĐH 08, có chiều dài khoảng 215 m.

Đường nối đường Đê Sông Hồng tới ĐH 08 trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường Đê Sông Hồng tới ĐH 08 trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY