Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Sen Phương là một trong 21 xã và thị trấn của huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, nằm về phía tây bắc của huyện. Xã Sen Phương được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 xã Sen Chiểu và Phương Độ. Phía nam của xã Sen Phương giáp xã Thọ Lộc (huyện Phúc Thọ), phía đông giáp 2 xã Võng Xuyên và Cẩm Đình (huyện Phúc Thọ), phía bắc giáp xã Vĩnh Ninh (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) và xã Đại Tự (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc), phía tây giáp phường Viên Sơn (thị xã Sơn Tây). (Ảnh: Google).

Đường Tây Thăng Long

Đường Tây Thăng Long, đoạn sẽ mở chạy qua địa bàn xã có chiều dài khoảng 4 km. Đoạn đường chạy cắt ngang khu vực phía nam xã, với điểm đầu ở đường Thiều Xuân, đi qua Đại lý Xăng dầu Phúc Sơn và chạy về phía UBND xã Võng Xuyên.

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội 

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Sen Phương theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Sen Phương. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. Bản đồ này được UBND TP Hà Nội phê duyệt vào cuối năm 2014).

chọn
Bỏ khung giá đất, bắt buộc thanh toán giao dịch qua ngân hàng
Đó là một trong những giải pháp được Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII để hoàn thiện cơ chế xác định giá đất, chính sách tài chính về đất đai.