Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.

Xã Sông Cầu thuộc địa bàn huyện Khánh Vĩnh với phía đông và phía bắc giáp huyện Diên Khánh; phía tây giáp xã Cầu Bà; phía nam giáp thị trấn Khánh Phú.

4. Đường song song với Huyện lộ 62

Đường song song với Huyện lộ 62 có chiều dài khoảng 450 m. Đoạn đường có điểm đầu gần Trạm Y tế xã Sông Cầu về phía nam khoảng 150 m.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Sông Cầu theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ viền màu xanh). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Sông Cầu. (Ảnh chụp màn hình Google). 

5. Đường gần Cụm Công nghiệp Sông Cầu

Đường gần Cụm Công nghiệp Sông Cầu về phía đông bắc có chiều dài khoảng 400 m. 

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Sông Cầu theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ viền màu xanh). 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Sông Cầu. (Ảnh chụp màn hình Google). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Sông Cầu trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY