Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.

Xã Khánh Nam thuộc địa bàn huyện Khánh Vĩnh với phía đông giáp huyện Diên Khánh; phía tây giáp xã Khánh Thượng; phía nam giáp thị trấn Khánh Vĩnh; phía bắc giáp xã Khánh Trung.

1. Đường vuông góc với đường tinh 8B kéo dài

Đường vuông góc với đường tinh 8B, đoạn gần trường tiểu học Khánh Nam về phía đông nam, sẽ được kéo dài thêm khoảng 80 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Nam theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ viền màu đen).

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Nam. (Ảnh chụp màn hình Google). 

2. Đường gần Ngã 3 Khánh Nam

Đường gần Ngã 3 Khánh Nam về phía tây có chiều dài khoảng 1,2 km. Đoạn đường có một đầu ở đường tỉnh 8B.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Nam theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Nam. (Ảnh chụp màn hình Google). 

3. Đường gần UBND xã Khánh Nam 

Đoạn đường dài khoảng 270 m, mở gần UBND xã Khánh Nam về phía nam.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Nam theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ viền màu đen).

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Nam. (Ảnh chụp màn hình Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Khánh Nam trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY