Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 1.

Xã Xuân Sơn thuộc huyện Vạn Ninh, phía đông giáp xã Vạn Lương; phía tây và phía bắc giáp huyện Ninh Hoà; phía nam giáp xã Vạn Hưng.

4. Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 140 m

Xem ngay: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa mới nhất

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 140 m. Điểm đầu nằm ở QL 1A, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 140 m về phía bắc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 2.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 140 m trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 3.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 140 m trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường song song với đường số 4 nói trên

Theo quy hoạch, tuyến đường này có chiều dài khoảng 270 m. Điểm đầu nằm ở đoạn cách QL 1A khoảng 120 m về phía bắc, điểm cuối cách đó khoảng 150 m về phía nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 4.

Đường song song với đường số 4 nói trên trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 5.

Đường song song với đường số 4 nói trên trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường đi qua QL 1A

Tuyến đường này có chiều dài khoảng 370 m. Điểm đầu cách QL 1A khoảng 115 m về phía bắc, điểm cuối cách đó khoảng 255 m về phía nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 6.

Đường đi qua QL 1A trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 7.

Đường đi qua QL 1A trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY