Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 1.

Xã Xuân Sơn thuộc huyện Vạn Ninh, phía đông giáp xã Vạn Lương; phía tây và phía bắc giáp huyện Ninh Hoà; phía nam giáp xã Vạn Hưng.

7. Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 215 m

Xem ngay: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa mới nhất

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 215 m. Điểm đầu nằm ở Công ty TNHH MTV Xây lắp Khải Hoàng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 2.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 215 m trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 3.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 215 m trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường song song với QL 1A

Theo quy hoạch, tuyến đường này có chiều dài khoảng 830 m. Điểm đầu nằm ở đoạn gần Salon Tóc Trung Nguyễn, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 830 m về phía tây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 4.

Đường song song với QL 1Atrên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 5.

Đường song song với QL 1A trên bản đồ Google vệ tinh.

9. Bốn đường nối QL 1A tới đường số 8 nói trên

Tuyến đường này có chiều dài khoảng 140 m. Điểm đầu trên QL 1A, điểm cuối ở đường số 8 nói trên.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 6.

Đường đường nối QL 1A tới đường số 8 nói trên trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 7.

Đường đường nối QL 1A tới đường số 8 nói trên trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY