FLC thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC, dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào cuối tháng 11

Theo FLC, công ty vừa ký mới hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2021 và dự kiến phát hành BCTC kiểm toán năm 2021 vào cuối tháng 10 tới đây, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào cuối tháng 11.

CTCP Tập đoàn FLC (mã chứng khoán: FLC) vừa có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) giải trình kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và công bố thông tin các báo cáo tài chính (BCTC) và báo cáo thường niên.

FLC cho biết, ngày 20/9, Hội đồng quản trị (HĐQT) FLC đã thông qua nghị quyết về việc thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán các BCTC năm 2021. 

Theo đó, FLC đã thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt do đơn vị này không bố trí được thời gian và nhân sự thực hiện và cung cấp dịch vụ kiểm toán theo hợp đồng đã ký. Bên cạnh đó, FLC đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2021 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Hiện tại, FLC và UHY đã thống nhất và triển khai kế hoạch kiểm toán, dự kiến, các BCTC kiểm toán năm 2021 của FLC sẽ được phát hành và công bố vào cuối tháng 10 tới đây.

Trên cơ sở số liệu tài chính đã được kiểm toán, FLC sẽ hoàn thiện báo cáo thường niên năm 2021 và sẽ công bố thông tin trong tháng 11. FLC cũng dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào cuối tháng 11. 

Sau khi có quyết định của ĐHĐCĐ thường niên 2022, FLC cũng sẽ phối hợp với đơn vị kiểm toán được lựa chọn và công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022.

Lộ trình này đã thay đổi so với kế hoạch mà công ty công bố hồi đầu tháng 9 vừa qua. Theo kế hoạch cũ, công ty kỳ vọng có thể phát hành và công bố BCTC kiểm toán năm 2021 trong tháng 9, tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 11 và công bố thông tin các báo cáo tài chính bán niên 2022 soát xét vào tháng 12. 

chọn
Giá căn hộ khó giảm, dòng tiền dự báo sẽ chuyển hướng đến 3 phân khúc này
VARS dự báo ngoài căn hộ, dòng tiền trên thị trường BĐS sẽ dần rẽ sang một số loại hình khác như sản phẩm thấp tầng đã đủ điều kiện bán hàng hoặc đã có sổ trên thị trường thứ cấp, đất đã tách thửa hay đất đấu giá.