Gần 41 tỉ đồng giải phóng mặt bằng, nâng cấp Quốc lộ 1 đến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định chi gần 41 tỉ đồng để bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối Quốc lộ 1 đến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và đường ven biển tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, theo Quyết định số 2512 do ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kí ngày 6/8, cấp cho các địa phương gần 41 tỉ đồng để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối Quốc lộ 1 đến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và đường ven biển tỉnh Quảng Nam (đoạn thuộc tuyến Quốc lộ 40B).

Trong đó, cấp cho UBND TP Tam Kỳ là gần 27 tỉ đồng và UBND huyện Phú Ninh là 14 tỉ đồng.

cao toc da nang quang ngai

UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định chi gần 41 tỉ đồng để bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối Quốc lộ 1 đến đường cao tốc. (Ảnh: Văn Luận).

UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND TP Tam Kỳ và huyện Phú Ninh khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối Quốc lộ 1 đến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và đường ven biển tỉnh Quảng Nam (đoạn thuộc tuyến Quốc lộ 40B); quản lí, sử dụng kinh phí đúng mục đích, thực hiện chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo phương án được phê duyệt và thanh, quyết toán theo qui định hiện hành.

Giao Sở Giao thông Vận tải, Sở TN&MT, Sở Tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện dự án.

Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện kiểm soát chi và chỉ giải ngân kinh phí khi UBND các huyện Phú Ninh và TP Tam Kỳ thực hiện, cung cấp đầy đủ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt.

chọn
Hai lãnh đạo Red Capital sắp vào HĐQT Novaland
Hai ứng viên tham gia vào HĐQT Novaland là bà Đỗ Thị Phương Lan và ông Nguyễn Trần Đăng Phước đều đang là lãnh đạo tại quỹ Red Capital. Trong đó, bà Lan đang đồng thời tham gia HĐQT Fecon, Refico,...