Gánh nặng lãi vay, lợi nhuận Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) đi lùi quý III

Dù lợi nhuận đi lùi quý III song 9 tháng đầu năm, lợi nhuận của Hạ Tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) vẫn tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Mã: HHV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với 563 tỷ đồng doanh thu, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp tăng 22% lên gần 258 tỷ song chi phí lãi vay tăng 87,5% lên 165 tỷ, là yếu tố chính khiến lợi nhuận sau thuế giảm gần 1 tỷ so với quý III/2021 còn 80,8 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận gộp là 46% giảm so với con số 47% quý III/2021.

 Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ Hạ tầng Giao thông Đèo Cả. 

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 1.478 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 240 tỷ, tăng lần lượt 19% và 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái.  

Năm 2022, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 2.515 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 396 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả đã đạt 59% chỉ tiêu doanh thu và khoảng 61% kế hoạch lợi nhuận năm. 

Trong cơ cấu doanh thu 9 tháng, doanh thu các trạm thu phí BOT chiếm 75% với 1.112 tỷ đồng, tăng 20% so với 9 tháng năm 2021. Hoạt động xây lắp mang về 320 tỷ đồng (chiếm 22%) tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn lại là doanh thu hoạt động tu bảo dưỡng hầm đường, cung cấp dịch vụ trung chuyển.

 

 Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý III. 

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, tổng tài sản của Hạ tầng Giao thông Đèo Cả là 35.020 tỷ đồng, tăng 1.057 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn nhất là 28.562 tỷ đồng (chiếm 82%). Khoản tiền, tương đương với tiền, tiền gửi có kỳ hạn đạt 514 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay của doanh nghiệp là 20.836 tỷ đồng, chiếm 59% tổng nguồn vốn. Vay dài hạn là 20.539 tỷ đồng, trong đó, doanh nghiệp vay Vietinbank gần 19.357 tỷ đồng và VietABank gần 939 tỷ đồng với thời hạn trên 5 năm.

9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đi vay thêm 383 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay 655 tỷ đồng.Tổng chi phí lãi vay ba quý đầu năm là 480 tỷ đồng. 

Vốn chủ sở hữu của Hạ tầng Giao thông Đèo Cả đạt 7.915 tỷ đồng tại ngày 30/9 bao gồm 769 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

chọn
Châu Thành đã chuẩn bị gì để trở thành trung tâm đô thị - công nghiệp của Hậu Giang?
Theo quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, Châu Thành được định hướng là trung tâm phát triển về công nghiệp và đô thị trong trung và dài hạn. Địa phương này nằm trên tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và đang có hàng loạt dự án BĐS lớn nhỏ hiện diện.