Giá vật liệu xây dựng tại TP HCM quý II/2021

Giá vật liệu xây dựng tại TP HCM được Sở Xây dựng công bố bao gồm các vật liệu: giá cát xây dựng, sắt xây dựng, thép xây dựng, giá xi măng, đá xây dựng, gạch xây dựng, giá sơn tường, đá xây…

Giá vật liệu xây dựng tại TP HCM quý II/2021

Căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng (VLXD).

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Căn cứ vào Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá VLXD trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Công văn số 2409/BXD-KTXD ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ Xây dựng về một số khó khăn, vướng mắc trong công tác công cố giá VLXD trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Công văn số 1545/BXD-KTXD ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Bộ xây dựng về thực hiện các giải pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch COVID-19 và biến động giá thép đến các hoạt động xây dựng.

Giá vật liệu xây dựng tại TP HCM quý II/2021 - Ảnh 1.

Giá vật liệu xây dựng tại TP HCM quý II/2021 (Ảnh: sakura360.com.vn)

Căn cứ vào Công văn số 697/UBND-ĐT ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về vướng mắc trong công tác công bố giá VLXD trên địa bàn Thành phố; Công văn số 1180/UBND-ĐT ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công bố giá VLXD, chỉ số giá xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn Thành phố theo quy định của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Căn cứ kết quả thống nhất ý kiến tại cuộc họp Tổ giúp việc cho Tổ công tác công bố giá VLXD ngày 19 tháng 3 năm 2021 và cuộc họp Tổ công tác công bố giá VLXD ngày 26 tháng 3 năm 2021.

Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về xây dựng và VLXD trên địa bàn Thành phố; Sở Xây dựng công bố giá VLXD và một số vật tư phổ biến trong công trình xây dựng để làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Công bố ghi nhận mức giá của 25 nhóm vật liệu xây dựng, bao gồm: Thép, xi măng, vữa, dây, cáp điện, ống cống, cọc bê tông, vật liệu lợp, đá, cát, coffa, bê tông nhựa nóng, nhựa đường nhũ tương, bê tông thương phẩm, trụ đèn, vải địa kỹ thuật, rọ đá, sơn, bột bả các loại, tấm thạch cao, ống nhựa, bóng đèn và phụ kiện điện, cửa, kính xây dựng, màng phản quang, vật liệu và cấu kiện khác.

Trong đó, mỗi nhóm hàng tại mỗi đơn vị sản xuất, kinh doanh có mức giá cụ thể cho từng chủng loại và kích cỡ, tùy vào mục đích sử dụng.

Giá công bố của các loại vật liệu dưới đây là giá dùng thể tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, không dùng để thanh quyết toán. Việc thanh quyết toán chi phí phải thực hiện phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành.

Chi tiết xem tại file đính kèm: 


chọn
Doanh nghiệp 'hụt hơi' do sự rút lui của đối tác ngoại
Theo Chủ tịch CLB BĐS TP HCM, hơn 3 năm qua, các quỹ đầu tư nước ngoài, đặc biệt là công ty chứng khoán có nguồn vốn lớn đã rút khỏi Việt Nam khoảng trên dưới 5 tỷ USD.