Giá vật liệu xây dựng tại Quảng Bình tháng 6/2021

Giá vật liệu xây dựng tại Quảng Bình tháng 6/2021 được Sở Xây dựng công bố bao gồm các vật liệu như: thép, gạch, đá xây dựng.

Giá vật liệu xây dựng tại Quảng Bình tháng 6/2021   

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020.

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình.

Giá vật liệu xây dựng tại Quảng Bình tháng 6/2021 - Ảnh 1.

Giá vật liệu xây dựng tại Quảng Bình tháng 6/2021(Ảnh: vatlieunhaxanh.com)

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng; giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình; đơn giá nhân công xây dựng; giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

Căn cứ mặt bằng giá các loại vật liệu xây dựng, thiết bị công trình trên thị trường các khu vực trong tỉnh, Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tháng 6 năm 2021 và hướng dẫn áp dụng như sau: 

Giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình do Sở Xây dựng công bố trong Công bố này (có phụ lục đính kèm) thay thế giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình có trong Công bố số 1224/CBG-SXD ngày 28/5/2021 và Công bố số 1006/CBG-SXD ngày 07/5/2021 của Sở Xây dựng, các nội dung còn lại tiếp tục tham khảo áp dụng hoặc vận dụng Công bố số 1224/CBG-SXD ngày 28/5/2021 và Công bố số 1006/CBG-SXD ngày 07/5/2021 của Sở Xây dựng. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa rõ hoặc vướng mắc đề nghị các cơ quan, cá nhân, tổ chức phản ánh về Sở Xây dựng để được xem xét, giải quyết.

Xem chi tiết giá vật liệu xây dựng địa bàn tỉnh Quảng Bình tháng 6/2021

chọn
Doanh nghiệp 'hụt hơi' do sự rút lui của đối tác ngoại
Theo Chủ tịch CLB BĐS TP HCM, hơn 3 năm qua, các quỹ đầu tư nước ngoài, đặc biệt là công ty chứng khoán có nguồn vốn lớn đã rút khỏi Việt Nam khoảng trên dưới 5 tỷ USD.