Hà Nội chỉ đạo đẩy nhanh lập quy hoạch từng khu vực trong các đô thị vệ tinh

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Viện Quy hoạch xây dựng đẩy nhanh tiến độ lập nhiệm vụ và đồ án các quy hoạch phân khu đô thị.

Theo báo Hà Nội mới, đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn tại cuộc họp xem xét về việc tổ chức lập các quy hoạch phân khu đô thị thuộc đô thị vệ tinh: Hòa Lạc, Xuân Mai, Phú Xuyên, Sóc Sơn, Sơn Tây.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhận định việc triển khai công tác lập các đồ án quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2000 - 1/5000 để triển khai cụ thể hóa Quy hoạch chung các đô thị vệ tinh là nhiệm vụ rất quan trọng và cấp thiết. 

Đây là cơ sở để đề xuất, triển khai thực hiện các dự án đầu tư (đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Tuy nhiên hiện nay, việc triển khai công tác này còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch của thành phố.

Do vậy, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các đơn vị liên quan cần tập trung thực hiện với tiến độ nhanh nhất, trên nguyên tắc bảo đảm tuân thủ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và Quy hoạch chung các đô thị vệ tinh đã được Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố phê duyệt.

Dự kiến phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị Hoà Lạc vào tháng 5  - Ảnh 1.

Khu công nghệ cao Hoà Lạc. (Ảnh: Hiệp hội Bất động sản Việt Nam).

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc cùng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, các sở, ngành thành phố và UBND các huyện, thị xã có liên quan tổ chức rà soát, hoàn thành việc lập các quy hoạch phân khu đô thị (cấp độ 2). 

Đồng thời, triển khai cụ thể hóa 5 Quy hoạch chung đô thị vệ tinh với các yêu cầu, nội dung:

Đối với đô thị Hòa Lạc, Viện Quy hoạch xây dựng đẩy nhanh tiến độ lập nhiệm vụ và đồ án các quy hoạch phân khu đô thị (gồm cả khu vực đô thị, khu chức năng...) đồng bộ tổng thể đô thị Hòa Lạc. 

Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định; báo cáo kết quả về UBND thành phố trong tháng 4, dự kiến phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch trong tháng 5.

Đối với đô thị Xuân Mai, Viện Quy hoạch xây dựng giải quyết những vướng mắc đối với khu vực quân đội và những vấn đề còn tồn tại; hoàn thành các quy hoạch phân khu đô thị. Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, báo cáo UBND thành phố và dự kiến phê duyệt trong tháng 5. 

Đối với đô thị Phú Xuyên, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng hoàn thiện, củng cố hồ sơ đồ án quy hoạch, thủ tục pháp lý để trình UBND thành phố phê duyệt sau khi được Thành ủy xem xét, dự kiến phê duyệt trong tháng 5. 

Đối với đô thị Sơn Tây, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng cùng UBND thị xã Sơn Tây nghiên cứu lập, thẩm định các quy hoạch phân khu đô thị theo đúng nhiệm vụ, chủ trương theo phương án. 

Cụ thể, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tổ chức lập quy hoạch phân khu đô thị có ranh giới nằm trên 2 địa phương (thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì); UBND thị xã Sơn Tây tổ chức lập các quy hoạch phân khu đô thị còn lại (trên cơ sở rà soát, nếu có); xác định rõ quy mô, ranh giới, tiến độ lập; báo cáo kết về UBND thành phố, dự kiến phê duyệt trong tháng 9. 

Đối với đô thị Sóc Sơn: Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, cùng Viện Quy hoạch xây dựng, UBND huyện Sóc Sơn trên cơ sở chỉ đạo của UBND thành phố, rà soát pháp lý lập quy hoạch, khối lượng đồ án quy hoạch đã thực hiện và thực tiễn triển khai; báo cáo đề xuất phương án tổ chức lập quy hoạch phân khu đô thị để bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, tiến độ nhanh nhất; báo cáo UBND thành phố, dự kiến phê duyệt trong tháng 9. 

chọn
Điều chỉnh quy hoạch ô đất xây khách sạn 55 tầng ở KĐT Tây Hồ Tây
TP Hà Nội vừa duyệt điều chỉnh quy hoạch một số ô đất hỗn hợp thuộc KĐT Tây Hồ Tây là ô đất K8-HH1 và B3-CC2.