Hà Nội đã xong 92% mặt bằng đường vành đai 4

UBND TP Hà Nội thông tin, dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã thu hồi được khoảng 727 ha đất, đạt gần 92%. Ban quản lý dự án đã nhận 654 ha đất, đạt 90% diện tích đất đã thu hồi giải phóng mặt bằng.

Mộc góc dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô đoạn qua huyện Mê Linh (Ảnh: Hạ Vũ).

Hà Nội vừa qua đã công bố báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trong đó cập nhật tiến độ dự án đường Vành đai 4.

Cụ thể, tính đến 18/11, dự án đã phê duyệt và thu hồi được khoảng 727 ha đất (đạt gần 92%). Trong đó, huyện Sóc Sơn thu hồi 48,05/48,23 ha; Mê Linh 124,70/141,50 ha; Đan Phượng 70,30/72,40 ha; Hoài Đức 216,45/239,63 ha; Hà Đông 65,36/68,16 ha; Thanh Oai 79,89/86,94 ha; Thường Tín 121,86/134,54 ha. Ngoài ra, tổng số mộ đã di chuyển là 6.621/9.378 ngôi, đạt 70,6%. 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đã nhận 654 ha đất, đạt 90% diện tích đất đã thu hồi giải phóng mặt bằng.

Đã khởi công, đang thực hiện 9/13 khu tái định cư. Trong đó, huyện Mê Linh đang thực hiện 1 khu; huyện Đan Phượng 1 khu; Hoài Đức 2 khu; Thanh Oai 1 khu; Thường Tín đang thực hiện 3 khu và đã hoàn thành 1 khu.

Về tình hình thực hiện các dự án thành phần, với dự án thành phần 2.1, các nhà thầu thi công đã hoàn thiện thủ tục thi công xây dựng và đang tổ chức 29 mũi thi công (gồm 21 mũi thi công đường và 8 mũi thi công cầu). 

Đã thi công bóc đất hữu cơ lên khuẩn đường khoảng 126.465/712.468 m3, đắp cát nền đường K95 khoảng 90.839/1.850.208 m3, đang triển khai thi công cắm bắc thẩm và cọc thử cọc đất xi măng xử lý nền đất yếu; thi công cọc khoan nhồi và đúc dầm các cầu: Cả Lồ, sông Nhuệ, sông Tô Lịch, Khê Tang....

Với dự án thành phần 3, UBND Thành phố đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và đã có văn bản gửi Hội đồng thẩm định Nhà nước.

Cập nhật tình hình giải ngân, thanh toán, UBND TP Hà Nội thông tin kế hoạch vốn đã bố trí đến nay là gần 9.179 tỷ đồng (bao gồm gần 9.149 tỷ đồng vốn ngân sách Thành phố và gần 30 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương). Đã giải ngân gần 6.660 tỷ đồng, đạt 72,6%, trong đó Ban Quản lý dự án đã giải ngân 953,14 tỷ đồng và các quận, huyện đã giải ngân 5.706,4 tỷ đồng. 

Liên quan đến những khó khăn, vướng mắc, Thành phố cho biết các địa phương mới hoàn thành giải phóng mặt bằng chủ yếu thuộc phạm vi đất nông nghiệp; chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng để bàn giao đối với đất ở, đất tín ngưỡng, đất hộ gia đình, tổ chức; chưa hoàn thành công tác xây dựng các khu tái định cư. 

Bên cạnh đó, tổng số mộ chưa được di chuyển còn lại rất lớn (2.782 ngôi). Công tác di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật (công trình ngầm, nổi) thực hiện còn chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác triển khai thi công.

Chưa kể dự án thành phần 3 là dự án hình thức PPP đầu tiên được triển khai sau khi Luật đầu tư PPP có hiệu lực. Do đó, việc triển khai còn vướng mắc một số bất cập của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Trong năm 2024, TP Hà Nội đặt nhiệm vụ hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư và khởi công thi công xây dựng hệ thống đường cao tốc thuộc Dự án thành phần 3 đầu tư theo phương thức PPP.

chọn
Toàn cảnh vị trí quy hoạch cầu vượt sông Đáy nối huyện Ứng Hòa - Mỹ Đức, Hà Nội
Một cầu vượt sông Đáy dự kiến được xây dựng nối các huyện Ứng Hòa - Mỹ Đức, Hà Nội trên tuyến đường kết nối cao tốc Tây Bắc - Quốc lộ 5 và đường Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính.