Hai thành viên của Tập đoàn Hưng Thịnh công bố lợi nhuận năm 2022

Năm 2022, Hưng Thịnh Investment, thành viên của Tập đoàn Hưng Thịnh ghi nhận lãi sau thuế 3,3 tỷ đồng, giảm 88% so với năm trước. Một thành viên khác thuộc nhóm Hưng Thịnh là Hưng Thịnh Land cũng ghi nhận lợi nhuận sau thuế 137 tỷ đồng, giảm 92%.

CTCP Hưng Thịnh Investment, thành viên của Tập đoàn Hưng Thịnh vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính của công ty, cụ thể năm 2022, doanh nghiệp này ghi nhận lợi nhuận sau thuế 3,3 tỷ đồng, giảm 88% so với năm trước.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) của doanh nghiệp cũng giảm từ 1% về mức 0,11%.

Ngược chiều, tại thời điểm cuối năm 2022, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng gần 6,6% so với cùng kỳ, tương đương 3.023 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt mức 3,5 lần, tương đương doanh nghiệp đang có gần 10.583 tỷ đồng nợ phải trả, trong khi kỳ trước con số này ở mức 1.419 tỷ đồng

Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu ở mức 1,45 lần. Dư nợ trái phiếu của Hưng Thịnh Investment là 4.385 tỷ đồng, tăng 415% so với thời điểm cuối năm 2021.

Nói thêm về tình hình phát hành trái phiếu của doanh nghiệp, trong năm 2022, Hưng Thịnh Investment đã phát hành thành công 3 lô trái phiếu với tổng số tiền huy động thành công là 2.904 tỷ đồng.

Một thành viên khác thuộc nhóm Hưng Thịnh là CTCP Hưng Thịnh Land cũng vừa công bố thông tin về tính hình tài chính của công ty với lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 137 tỷ đồng, giảm 92% so với cùng kỳ năm trước.

Song, tương tự Hưng Thịnh Investment, vốn chủ sở hữu của Hưng Thịnh Land tại ngày 31/12/2022 cũng tăng 27,2%, đạt mức 19.481 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu của Hưng Thịnh Land trên 19.481 tỷ đồng; hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 2,82 lần; dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu là 1 lần.

Về hoạt động gần đây của Hưng Thịnh Land, ngày 19/3, công ty đã tổ chức Hội nghị Người sở hữu trái phiếu HTLAND.2020.TV01, với các nội dung về điều chỉnh kỳ hạn, phương án mua lại trước hạn và điều chỉnh lãi suất lô trái phiếu này.

Cụ thể, Hội nghị đã thông qua điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu từ 3 năm (36 tháng) thành 43 tháng. Ngày đáo hạn cũng được điều chỉnh thành ngày 20/10 tới đây, thay vì ngày 20/3 như trước.

Hội nghị cũng thông qua phương án mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu này ngay khi có thể nhưng không muộn hơn ngày 20/10 tối thiểu theo tiến độ thanh toán. 

Bên cạnh đó, là thông qua việc điều chỉnh lãi suất trái phiếu tại các tài liệu phát hành, theo đó bổ sung thêm điều khoản mới là kể từ năm thứ tư trở đi (kể từ ngày 20/3), lãi suất cố định áp dụng là 15%/năm.

chọn
Hình ảnh Thành phố mới Bình Dương sau hơn 13 năm xây dựng
Với khoảng 1.000 ha, dự án Thành phố mới Bình Dương được chia thành các phân khu gồm trung tâm kinh tế tài chính, khu dân cư và công viên trung tâm, nằm trải rộng trên địa bàn TP Thủ Dầu Một, TX Tân Uyên và TX Bến Cát.