Hàng ngàn tỉ đồng trợ giá xe buýt ở TP HCM chậm quyết toán

Nhiều nguyên nhân được Sở Giao thông Vận tải TP HCM nêu trong báo cáo gửi UBND TP liên quan việc chậm quyết toán hàng ngàn tỉ đồng trợ giá xe buýt.

Việc chậm quyết toán kéo dài nhiều năm, từ 2011 và mỗi năm, ngân sách TP chi trung bình khoảng 1.000 tỉ đồng trợ giá cho hoạt động xe buýt.

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM giải năm 2011, việc chậm quyết toán là do các văn bản pháp lập thủ tục thanh quyết toán phải đến hết năm 2012 mới đầy đủ. Vì vậy, qua năm 2013, Trung tâm Quản và Điều hành vận tải hành khách công cộng (nay là Trung tâm Quản Giao thông công cộng - viết tắt là Trung tâm), mới duyệt dự toán chi tiết, thương thảo và phụ lục hợp đồng với các đơn vị vận tải tham gia khai thác tuyến. Đồng thời điều chỉnh và hoàn chỉnh hồ sơ thanh quyết toán của năm 2011.

Đến năm 2013, Sở GTVT lập đoàn thanh tra công tác trợ giá hoạt động xe buýt tại Trung tâm (giai đoạn 2011 - 2013), dẫn đến việc quyết toán tiếp tục chậm do phải chờ kết luận.

Thực hiện theo kết luận thanh tra năm 2014, Sở GTVT chỉ đạo Trung tâm làm các thủ tục đấu thầu lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán số liệu báo cáo quyết toán kinh phí trợ giá xe buýt, nguồn kinh phí kiểm toán được trích từ nguồn kinh phí trợ giá xe buýt hằng năm.

Do đó, Sở GTVT cho biết đến năm 2015 mới thực hiện thủ tục bố trí kinh phí và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán kinh phí trợ giá xe buýt năm 2011.

Tháng 7/2015, Trung tâm hợp đồng thuê đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo quyết toán kinh phí trợ giá năm 2011.

Hàng ngàn tỉ trợ giá xe buýt chậm quyết toán, Sở GTVT TP HCM nói gì? - Ảnh 1.

Nhiều nguyên nhân được Sở Giao thông Vận tải TP HCM nêu trong báo cáo gửi UBND TP liên quan việc chậm quyết toán hàng ngàn tỉ đồng trợ giá xe buýt

Sở GTVT cũng cho biết trong quá trình thực hiện, cùng Trung tâm đã làm việc và cung cấp hồ sơ cho Đoàn Thanh tra liên ngành của TP, giai đoạn kiểm tra hồ sơ từ năm 2012 đến 2014, dẫn đến việc tập hợp hồ sơ lập thủ tục lập báo cáo quyết toán và kiểm toán độc lập bị gián đoạn. Đồng thời, do khối lượng công việc quyết toán kinh phí trợ giá xe buýt rất lớn nên cần nhiều thời gian rà soát và đề xuất xem xét phê duyệt phù hợp, đảm bảo chính xác trong công tác quyết toán.

Ngoài ra, Sở GTVT cũng nêu nguyên nhân dẫn đến chậm quyết toán là do các vấn đề nêu trên diễn ra nhiều năm, trong khi Ban Giám đốc Trung tâm, lãnh đạo phòng và chuyên viên các phòng nghiệp vụ có nhiều thay đổi. Vì vậy, việc nắm bắt tình hình, số liệu gặp khó khăn, làm chậm trễ kéo dài.

Liên quan trách nhiệm quản nhà nước trong vấn đề trên, Sở GTVT cho biết đã liên tục đôn đốc Trung tâm thực hiện và gửi hồ sơ báo cáo quyết toán kinh phí trợ giá xe buýt về sở để xét duyệt.

Theo quy trình quyết toán, mỗi tháng doanh nghiệp vận tải sẽ tổng hợp hồ sơ, báo cáo quyết toán gửi về Trung tâm. Cuối tháng 3 hằng năm, Trung tâm tổng hợp hồ sơ, báo cáo quyết toán năm trước liền kề để tiến hành kiểm toán theo quy định. Trong thời gian 60 ngày, từ khi Trung tâm nhận báo cáo kết quả kiểm toán thì phải gửi toàn bộ hồ sơ, báo cáo quyết toán đã được kiểm toán về Sở GTVT xét duyệt.

Tiếp tục, trong thời hạn 90 ngày, từ khi Sở GTVT nhận đủ các hồ sơ từ Trung tâm thì phải có báo cáo kiểm toán đính kèm, được phòng tài chính kiểm tra, xét duyệt báo cáo quyết toán năm về tình hình quản lí, sử dụng kinh phí trợ giá của Trung tâm. Từ đó thông báo số liệu xét duyệt quyết toán, đồng thời tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm tra.

chọn