Hậu Giang lập quy hoạch 8 đồ án khu công nghiệp hơn 1.700 ha

8 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp tổng quy mô 1.741 ha chủ yếu tại huyện Châu Thành, Châu Thành A và huyện Phụng Hiệp.

UBND tỉnh Hậu Giang vừa phê duyệt danh mục các đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai lập quy hoạch.

Nguồn vốn thực hiện từ vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn xã hội hoá (tài trợ kinh phí không hoàn lại) hợp pháp khác.

Các quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 gồm Khu công nghiệp Đông Phú (xã Đông Phú, huyện Châu Thành) diện tích 120 ha; Khu công nghiệp Đông Phú giai đoạn 2 quy mô 234 ha; Khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn 2 (thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành) 220 ha; Khu công nghiệp Tân Hòa (xã Tân Hòa và thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A) 210 ha;

Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 3 (thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành) 205 ha; Khu công nghiệp Tân Bình (xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp) 210 ha; Khu công nghiệp Nhơn Nghĩa A (xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A) 252 ha; Khu công nghiệp Long Thạnh (xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp) quy mô 290 ha.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh sẽ đăng tải thông tin về 8 đồ án nêu trên để mời gọi Nhà đầu tư (tài trợ kinh phí không hoàn lại) lập các đồ án quy hoạch.

chọn
Tổng công ty Sông Đà (SJG) lãi hơn 1.600 tỷ đồng năm 2022 nhờ doanh thu tài chính
Năm 2022, doanh thu thuần của Sông Đà gần 5.519 tỷ đồng, giảm 9% so với năm trước. Nhờ doanh thu tài chính tăng vọt, lợi nhuận sau thuế của công ty hơn 1.646 tỷ đồng, tăng 179% và vượt kế hoạch đề ra.