Hòa Bình có thêm khu công nghiệp gần 2.400 tỷ đồng tại Lương Sơn

Khu công nghiệp Nhuận Trạch, tại xã Nhuận Trạch và xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình có quy mô 200 ha.
Hòa Bình có thêm khu công nghiệp gần 2.400 tỷ đồng tại Lương Sơn - Ảnh 1.

Hòa Bình có thêm khu công nghiệp gần 2.400 tỷ đồng tại huyện Lương Sơn. (Ảnh: Chinhphu.vn).

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nhuận Trạch, tại xã Nhuận Trạch và xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Dự án có quy mô 200 ha; được bổ sung 13,68 ha để đạt quy mô 213,68 ha trong trường hợp 13,68 ha được cấp có thẩm quyền bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất, chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp của tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2030.

Trong trường hợp 13,68 ha không được bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất, chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp của tỉnh Hòa Bình, UBND tỉnh có trách nhiệm thực hiện việc điều chỉnh giảm quy mô dự án từ 213,68 ha xuống 200 ha; đồng thời chỉ đạo hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh các nội dung liên quan đến dự án đầu tư theo quy định.

Nhà đầu tư là Công ty TNHH Hòa Phú - Hòa Bình. Vốn đầu tư của dự án là 2.389,5 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 366 tỷ đồng; vốn huy động 2.023,5 tỷ đồng.

chọn
Hà Nội rà soát nhà đầu tư kém năng lực, thu hồi các dự án chậm triển khai
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh việc hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc, song cần rà soát các nhà đầu tư kém năng lực, cố tình không triển khai dự án để kiên quyết thu hồi và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.