Hơn 500 doanh nghiệp bất động sản mới thành lập

Từ đầu năm đến nay, cả nước có 552 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập mới và 248 doanh nghiệp giải thể.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội do Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố cho thấy, 2 tháng đầu năm nay, cả nước có 552 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập mới, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp giải thể là 248, tăng 5,5%. 

Ở lĩnh vực xây dựng, có 2.346 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Số doanh nghiệp giải thể là 276, tăng 5,3%.  

(Ảnh tư liệu: Hải Quân).

Liên quan đến tình hình đầu tư, tính đến ngày 20/2, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 4,29 tỷ USD, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước.

Về vốn đăng ký cấp mới, có 405 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 3,6 tỷ USD, tăng 55,2% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và tăng 103,8% về số vốn đăng ký. Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,37 tỷ USD, chiếm 38%.  

Về vốn đăng ký điều chỉnh, có 159 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 442,1 triệu USD, giảm 17,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,38 tỷ USD, chiếm 34,1%.

Về vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, có 367 lượt với tổng giá trị góp vốn 255,4 triệu USD, giảm 68% so với cùng kỳ năm trước

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 2 tháng đầu năm 2024 ước đạt 2,8 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 2 tháng trong 5 năm qua. Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 279,3 triệu USD, chiếm 10%.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 2 tháng đầu năm có 17 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 24,8 triệu USD, giảm 77,3% so với cùng kỳ năm trước; có 2 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 220.000 USD, giảm 96,1%.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 25 triệu USD, giảm 78,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 5,4 triệu USD, chiếm 21,5%; hoạt động xây dựng đạt 5 triệu USD, chiếm 20%. 

chọn
Dòng tiền đáo hạn tại ngân hàng tìm đến đất nền
Theo các chuyên gia VARS, dòng tiền đáo hạn tại ngân hàng bắt đầu tìm các kênh đầu tư đem lại mức lợi nhuận hấp dẫn hơn, trong đó có bất động sản, đặc biệt là sản phẩm đất nền giá không quá cao, tiềm năng sinh lời lớn.