Hướng dẫn thủ tục tra cứu thông tin đất đai chuẩn và mới nhất

Trường hợp bạn đang dự định mua một mảnh đất, nhưng vì là người nơi khác đến nên bạn không biết nhiều thông tin liên quan đến mảnh đất này. Trường hợp này bạn có thể thực hiện gửi Phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu cung cấp các thông tin liên quan đến mảnh đất.

Theo quy định tại Thông tư 34/2014/TT-BTNMT thì người sử dụng đất có thể khai thác thông tin đất đai thông qua nhiều hình thức khác nhau như là: khai thác thông tin đất đai qua mạng internet, cổng thông tin đất đai, dịch vụ tin nhắn SMS; khai thác thông tin đất đai thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản tại cơ quan có thẩm quyền cung cấp dữ liệu đất đai;...

Hướng dẫn thủ tục tra cứu thông tin đất đai chuẩn và mới nhất - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Thanh niên).

Trong đó, việc khai thác thông tin đất đai thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu được thực hiện như sau:

Bước 1. Nộp hồ sơ

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện hoặc Trung tâm Hành chính công cấp huyện - nơi đã thành lập Trung tâm (sau đây gọi là cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp huyện) hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã (sau đây gọi là cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp xã).

Trường hợp nộp hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp xã thì trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp xã phải chuyển hồ sơ đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp huyện.

Thành phần hồ sơ gồm:

(1) Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai theo Mẫu số 01/PYC.

(2) Hợp đồng cung cấp dữ liệu đất đai theo Mẫu số 02 đối với trường hợp khai thác dữ liệu cần tổng hợp, xử lý trước khi cung cấp bằng hình thức hợp đồng theo quy định của Bộ luật dân sự giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, trao cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp huyện chuyển ngay hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai xử lý.

Bước 2. Xử lý hồ sơ

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì ngay trong ngày nhận hồ sơ (nếu nhận hồ sơ trước 15h) hoặc trong ngày làm việc tiếp theo (nếu nhận hồ sơ sau 15h), Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phải có văn bản thông báo và hướng dẫn, chuyển đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp huyện để gửi cho người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Trường hợp nộp hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp xã thì trong thời hạn (01 ngày) kể từ khi nhận được văn bản thông báo, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp huyện phải chuyển cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp xã.

Trường hợp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc cung cấp thông tin dữ liệu đất đai cho người có yêu cầu khai thác dữ liệu; thông báo nghĩa vụ tài chính – phí khai thác, sử dụng tài liệu (nếu có). Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. Chuyển ngay kết quả đã giải quyết đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp huyện để trả kết quả.

Lưu ý: Đối với các trường hợp khai thác dữ liệu cần phải tổng hợp, xử lý trước khi cung cấp cho người có yêu cầu khai thác dữ liệu; thì phải thực hiện bằng hình thức hợp đồng theo quy định của Bộ Luật dân sự giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có nhu cầu khai thác dữ liệu.

Bước 3. Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp huyện thông báo ngay cho người nộp hồ sơ để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có).

Trường hợp nộp hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp xã thì trong thời hạn (01 ngày), cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp huyện phải chuyển kết quả về cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp xã để thông báo ngay cho người nộp hồ sơ để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có).

- Người nộp hồ sơ mang theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp huyện, cấp xã để được hướng dẫn thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có) và nhận kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định).

Thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai

Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15h thì phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15h thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.

Thời gian này không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp xã, các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Phí khai thác, sử dụng tài liệu:

(1) Đối với khai thác, sử dụng tài liệu, dữ liệu tài nguyên và môi trường dạng số: 83.000 đồng/hồ sơ.

(2) Đối với khai thác, sử dụng tài liệu, dữ liệu tài nguyên và môi trường dạng giấy: 64.000 đồng/hồ sơ.

(3) Bản đồ in trên giấy (không phân biệt tỷ lệ): (3.1) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, Bản đồ chuyên đề: 300.000 đồng/tờ (A0); 150.000 đồng/tờ (A1). (3.2) Bản đồ địa chính: 120.000 đồng/tờ (A1).

(4) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, Bản đồ chuyên đề (bản đồ số): (4.1) Bản đồ hành chính tỉnh: 2.000.000 đồng/mảnh. (4.2) Bản đồ hành chính cấp huyện: 1.000.000 đồng/mảnh.

(5) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, Bản đồ chuyên đề (dạng ảnh): (5.1) Bản đồ hành chính tỉnh: 1.000.000 đồng/mảnh. (5.2) Bản đồ hành chính cấp huyện: 500.000 đồng/mảnh.

(6) Bản đồ địa chính: (6.1) Tỷ lệ 1/500: 300.000 đồng/mảnh. (6.2) Tỷ lệ 1/1000: 350.000 đồng/mảnh. (6.3) Tỷ lệ 1/2000: 390.000 đồng/mảnh. (6.4) Tỷ lệ 1/5000: 390.000 đồng/mảnh.

Trên đây là ý kiến tư vấn về câu hỏi đặt ra từ một tình huống. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin được cung cấp.

Những tư vấn chỉ có giá trị tham khảo, phổ biến kiến thức, không dùng làm tài liệu tố tụng.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến độc giả chưa hiểu hết vấn đề hoặc/và có sự vướng mắc, thắc mắc, rất mong nhận được ý kiến phản hồi của độc giả gửi tới: hoidapphapluatvnm@gmail.com.

chọn