Huyện Di Linh, Lâm Đồng sẽ thu hồi 172 ha đất trong năm nay

Tổng diện tích đất mà huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng dự kiến thu hồi trong năm 2022 là 172 ha, chủ yếu là đất nông nghiệp.

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Di Linh vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt, địa phương dự kiến sẽ thu hồi gần 172 ha đất trong năm nay.

Trong đó có 155,58 ha đất nông nghiệp (thị trấn Di Linh 26,72 ha; xã Tam Bố 31,58 ha; xã Hòa Trung 13,93 ha; xã Bảo Thuận 0,06 ha; xã Đinh Lạc 5,95 ha; xã Đinh Trang Hòa 1,44 ha; xã Đinh Trang Thượng 13,46 ha; xã Gia Bắc 0,55 ha; xã Gia Hiệp 21,76 ha; xã Gung Ré 18,38 ha; xã Hòa Bắc 1,94 ha; xã Hòa Nam 0,06 ha; xã Hòa Ninh 3,28 ha; xã Liên Đầm 9,87 ha; xã Tân Châu 5,68 ha; xã Tân Nghĩa 0,92 ha).

Huyện Di Linh, Lâm Đồng sẽ thu hồi 172 ha đất trong năm nay - Ảnh 1.

Huyện Di Linh, Lâm Đồng sẽ thu hồi 172 ha đất trong năm nay. (Ảnh: TTXVN).

Đất phi nông nghiệp dự kiến thu hồi trên địa bàn là 16,29 ha; chủ yếu là đất cho hoạt động khoáng sản, đất giao thông, đất ở nông thôn và đô thị. Các xã có diện tích thu hồi đất phi nông nghiệp lớn nhất là Tam Bố 11,69 ha; thị trấn Di Linh 1,93 ha; Đinh Trang Thượng 1,34 ha;...

Về chuyển mục đích sử dụng đất, huyện sẽ chuyển 317,18 ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp (chủ yếu là đất trồng lúa, trồng cây hằng năm và lâu năm). 

Tổng diện tích đất chưa sử dụng là 737,98 ha. 0,04 ha đất phi nông nghiệp chưa đưa vào sử dụng.

Năm 2022, diện tích sử dụng đất của huyện Di Linh khoảng 160.578 ha. Trong đó đất nông nghiệp là 151.069 ha; đất phi nông nghiệp là 9.509 ha. 

Cụ thể về đất phi nông nghiệp, huyện dành phần lớn diện tích cho công trình năng lượng (2.940 ha); phát triển giao thông (1.569 ha); đất ở nông thôn (1.550 ha); đất sông ngòi, kênh, rạch, suối (1.130 ha); đất quốc phòng (406 ha);...

chọn
TP HCM đề nghị các huyện không đề xuất lên quận, thành phố
Khi các địa phương đủ tiêu chuẩn lên quận, thành phố theo quy định, TP HCM sẽ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định mô hình đơn vị hành chính đô thị phù hợp.