Lâm Đồng có thêm khu dân cư trăm tỷ với 166 lô biệt thự liền kề

Khu dân cư Bi Đoúp, thuộc Tổ dân phố Lăng Đèn, thị trấn Lạc Dương rộng 9,39 ha; dân số dự kiến 1.000 người.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu dân cư Bi Đoúp, thuộc Tổ dân phố Lăng Đèn, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương. Quy mô dự án là 9,39 ha; dân số dự kiến 1.000 người.

Trong đó, đất ở 26.468 m2, đất thương mại dịch vụ rộng 2.925 m2, đất công trình công cộng 2.725 m2, đất cây xanh 23.677 m2; đất hạ tầng kỹ thuật 34.147 m2,...

Phần diện tích nhà ở dự kiến phân thành 122 lô đất liền kề (trong đó 20 lô đầu tư hoàn thành hạ tầng, bàn giao cho Nhà nước phục vụ tái định cư) và 44 lô biệt thự.

Phần đất thương mại dịch vụ gồm ba lô đất, UBND tỉnh yêu cầu phải chuyển mục đích sử đụng đất sang đất chuyên dùng và Nhà nước tính tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất. Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải thực hiện xây dựng hoàn thiện theo quy hoạch và đưa vào hoạt động kinh doanh ba khu thương mại dịch vụ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày nhận chuyển nhượng.

UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trong 36 tháng kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Dự án này tổng vốn đầu tư khoảng 254,83 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án khoảng 164,89 tỷ đồng và 89,94 tỷ đồng thực hiện dự án. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm. 

Tiến độ thực hiện dự án trong vòng ba năm (36 tháng) kể từ khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Cụ thể, từ tháng 1 đến tháng 12, chủ đầu tư thực hiện công tác bồi thường, GMPB. Từ tháng 13 đến 24, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thủ tục giao đất, cấp phép xây dựng. Từ tháng 25 đến 36 thực hiện thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án, nghiệm thu bàn giao dự án. 

chọn
ĐHĐCĐ FLC: Lộ diện ba ứng viên hội đồng quản trị FLC, một người đang làm việc trong lĩnh vực chứng khoán
Sáng nay, FLC đã tổ chức kỳ họp Đại hồi đồng cổ đông bất thường để thông qua các vấn đề miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên trong Ban lãnh đạo công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.