[Infographic] Cục diện tại FLC trước giờ đại hội cổ đông bất thường lần 2

Sau khi đại hội lần đầu không thành công, đại hội cổ đông bất thường lần 2 của Tập đoàn FLC sẽ diễn ra vào sáng 2/7 hôm nay. Sự kiện thu hút sự chú ý của đông đảo nhà đầu tư, nhất là khi cổ phiếu FLC vừa có chuỗi 8 phiên tăng liên tục, bao gồm 6 phiên kịch trần.

Ngày 10/6 năm nay, Tập đoàn FLC đã tổ chức đại hội cổ đông bất thường để bầu bổ sung nhân sự vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Tuy nhiên, đại hội không thể được tiến hành do các cổ đông có mặt chỉ đại diện cho 33,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thấp hơn mức tối thiểu 50% theo quy định của pháp luật.

Ngày 2/7 hôm nay, Tập đoàn FLC sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 2. Tỷ lệ cổ phần tham dự tối thiểu chỉ cần đạt 33% là đại hội sẽ đủ điều kiện tiến hành. Dưới đây là tình hình tại Tập đoàn FLC trước ngày diễn ra đại hội bất thường lần 2:

 

 

 

 

chọn
Hà Nội: Dự thảo Quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa đối với từng loại đất
UBND TP Hà Nội vừa hoàn thành dự thảo Quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích, kích thước tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn TP Hà Nội.