Kế hoạch sử dụng đất xã Hồng Minh, Phú Xuyên, Hà Nội năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở xã Hồng Minh.

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Hồng Minh có 7 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, đó là: Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu bãi trại xóm cầu thôn Hòa Mỹ; Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu giáp Trình Viên, thôn Tân Độ; Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp toàn bộ mặt đê sông Nhuệ trên địa bàn huyện Phú Xuyên; Đường Hồng Minh – Tri Trung; Đường Tri Trung – Hồng Minh – Đồng Quan; Dự án Nâng cấp đường Tỉnh Lộ 429 (đoạn qua các xã: Phú Túc, Hồng Minh, Phương Dực); Dự án Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây (cũ).

Trước đó, tháng 10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có văn bản tham gia ý kiến thẩm định danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch sử dụng đất xã Hồng Minh, Phú Xuyên, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 1.

Xã Hồng Minh trên bản đồ Google vệ tinh.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cung cấp Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Phú Xuyên. Theo văn bản này, xã Hồng Minh có nhiều dự án khác dự kiến sắp được thu hồi đất để triển khai. Các dự án này gồm:

- Đấu giá QSD đất ở tại Khu Phần Trăm, thôn Phù Bật của UBND huyện Phú Xuyên.

- Đấu giá QSD đất ở tại khu ruộng Đồng Trâu, thôn An Mỹ, xã Đại Thắng của UBND huyện Phú Xuyên.

- Xây dựng cửa hàng xăng dầu, kết hợp thương mại dịch vụ giới thiệu sản phẩm làng nghề, nông sản, thực phẩm của Hà Nội trên địa bàn huyện Phú Xuyên.

- Chuyển mục đích sử dụng đất vườn,ao đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang đất ở.

Tải về danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Phú Xuyên TẠI ĐÂY

Xem Nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 của HĐND TP Hà Nội TẠI ĐÂY

chọn