Khánh Hòa triển khai cấp sổ hồng cho condotel

Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Khánh Hòa là cơ quan tiếp nhận hồ sơ đối với các trường hợp muốn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ du lịch trên đất thương mại, dịch vụ.

Một góc TP Nha Trang. (Ảnh: Báo Khánh Hòa).

UBND tỉnh Khánh Hòa mới đây đã có quyết định ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai. Trong đó có việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ du lịch (condotel) trên đất thương mại, dịch vụ thuộc trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo quyết định, việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ du lịch được chia thành hai quy trình: Quy trình số 1 dành cho chủ đầu tư dự án có loại hình căn hộ du lịch, gồm 5 bước, thời gian giải quyết trong 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quy trình số 2 dành cho khách hàng mua sản phẩm căn hộ du lịch, gồm 9 bước, thời gian giải quyết trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Theo quy định hiện hành, sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư,… kiểm tra xem có đáp ứng các quy định về kinh doanh bất động sản, nghĩa vụ tài chính,… hay không rồi mới thực hiện các bước tiếp theo.

Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa cho biết đã tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Lan Anh xin cấp giấy chứng nhận căn hộ du lịch tại Dự án Nha Trang City Central (số 26 đường Phan Chu Trinh, phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang). Sở này cũng cho biết đã phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra thực địa, sau khi có ý kiến bằng văn bản của các sở, ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét các bước tiếp theo.

Liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận cho căn hộ du lịch, Chính phủ đã có quy định bổ sung tại nghị định số 10/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Cụ thể, đối với công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật về du lịch trên đất thương mại, dịch vụ nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng, pháp luật về kinh doanh bất động sản thì được chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ.

Thời hạn sử dụng đất theo quy định tại khoản 3, điều 126 và khoản 1, điều 128 của Luật đất đai. Cụ thể, thời hạn giao đất, cho thuê đất không quá 50 năm. Riêng với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, thời hạn giao đất, cho thuê đất không quá 70 năm.

Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất có quy định thời hạn là thời gian sử dụng đất còn lại của thời hạn sử dụng đất trước khi nhận chuyển quyền sử dụng đất.

chọn
Trước năm 2030, tỉnh Bắc Ninh có 04 thành phố
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1589/QĐ-TTg ngày 8/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó phấn đấu trước năm 2030 có 04 thành phố: Bắc Ninh, Từ Sơn, Tiên Du, Yên Phong; 02 thị xã: Quế Võ, Thuận Thành; 02 huyện: Lương Tài, Gia Bình. Tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I và trở thành thành phố trực thuộc trung ương.