Khiếu nại việc tái định cư Dự án trung tâm thương mại chợ Cồn vì thấy thiếu công bằng?

Người dân khiếu nại việc giải tỏa phục vụ Dự án Khu trung tâm thương mại chợ Cồn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và các khu vực lân cận được chuyển đổi từ chung cư sang bố trí đất không đảm bảo công bằng.

Người được bố trí lô đất, người không được nên khiếu nại

Dự án Khu trung tâm thương mại chợ Cồn và các khu vực lân cận (phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) đã thu hồi toàn bộ diện tích 93,6m2 đất của hộ ông Nguyễn Văn Hùng (ngụ đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê) tại Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 8/10/2015 của UBND quận Hải Châu.

IMG_6584

Khu vực Dự án Khu trung tâm thương mại chợ Cồn và các khu vực lân cận (phường Hải Châu 2, quận Hải Châu). (Ảnh: Văn Luận).

Hiện trạng thời điểm thu hồi có nhà ở 3 tầng, kết quả giải quyết bồi thường thiệt hại, bố trí tái định cư gồm: Bồi thường 100% giá đất ở 77,5 m2, không bồi thường đối với diện tích ngoài Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 16,1 m2; bồi thường tài sản theo Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND thành phố; hỗ trợ ổn định sinh hoạt cho 2 nhân khẩu. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là 1.450.085.420 đồng; bố trí cho thuê 1 căn hộ tại Khu chung cư 201 Đống Đa và bố trí 1 lô đất hộ chính đường 7,5m tại Khu dân cư dọc tuyến Trường Sa.

Ông Hùng đã nhận 100% tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, đã bàn giao mặt bằng, đã nhận lô đất đường 7,5m Khu dân cư dọc tuyến Trường Sa (phân khu C,C1) nhưng chưa nhận căn hộ tại Khu chung cư 201 Đống Đa. 

Ông Hùng có nhiều đơn kiến nghị, khiếu nại đến chính quyền TP Đà Nẵng đề nghị chuyển căn hộ chung cư sang 1 lô đất tái định cư.

Nguyên nhân ông Hùng đề nghị như trên là vì những trường hợp tương tự bên cạnh nhà ông khi giải tỏa đã được đồng ý chuyển đổi từ chung cư sang 1 lô đất tái định cư, trong khi trường hợp của ông không được nên thấy không công bằng.

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu báo cáo giải trình trường hợp chuyển đổi chung cư sang lô đất tái định cư

Về trường hợp khiếu nại của ông Hùng, UBND TP Đà Nẵng cho biết, Phó Chủ tịch UBND thành phố - Trần Văn Miên đã kết luận: Giải quyết phương án bồi thường, bố trí tái định cư đối với hộ ông Hùng tại dự án Khu trung tâm thương mại chợ Cồn và các khu vực lân cận là đúng qui định, đúng chủ trương về phương án tổng thể bồi thường, tái định cư chung của cả dự án. 

Việc UBND TP Đà Nẵng không thống nhất chuyển đổi bố trí tái định cư đối với hộ ông từ chung cư sang 1 lô đất tái định cư là đúng qui định.

IMG_3947

Dự án Khu trung tâm thương mại chợ Cồn và các khu vực lân cận, có 98 hộ dân nằm trong diện giải tỏa, trong đó, có 10 hồ sơ thu hồi một phần diện tích và 88 hồ sơ thu hồi hết diện tích. (Ảnh: Văn Luận).

Về việc những hộ dân khác được chuyển đổi bố trí chung cư sang lô đất, trong khi hộ ông Hùng không được, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có chỉ đạo UBND quận Hải Châu rà soát, báo cáo giải trình UBND thành phố cụ thể từng trường hợp của dự án để có phương án xử lí, đảm bảo công bằng giữa các hộ dân thuộc diện giải tỏa của dự án.

Tìm hiểu của chúng tôi, Dự án Khu trung tâm thương mại chợ Cồn và các khu vực lân cận, có 98 hộ dân nằm trong diện giải tỏa, trong đó, có 10 hồ sơ thu hồi một phần diện tích và 88 hồ sơ thu hồi hết diện tích. 

Tổng mức đầu tư dự án trên 56,4 tỉ đồng, bao gồm chi trả đền bù đất, nhà cửa, vật kiến trúc, tài sản trên đất để thu hồi đất, giải phóng mặt bằng với diện tích 24.504 m2.

Tháng 10/2018, UBND TP Đà Nẵng đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra cân đối bố trí vốn để triển khai thực hiện dự án, đồng thời, giao Trung tâm Phát triển quĩ đất Đà Nẵng thực hiện chức năng quản lí, điều hành dự án tiến hành các bước giải tỏa đền bù đúng qui định pháp luật.

chọn