Đà Nẵng thu hồi nhiều căn hộ chung cư nhà ở xã hội

Đà Nẵng có quyết định thu hồi 6 căn hộ chung cư thuộc sở hữu nhà nước để quản lí theo quy định.

Ngày 4/8, thông tin từ UBND TP Đà Nẵng cho biết, đã có quyết định về việc thu hồi các căn hộ chung cư đối với các trường hợp không còn nhu cầu sử dụng và trả lại căn hộ chung cư thuộc sở hữu nhà nước.

Cụ thể, thành phố có quyết định thu hồi căn hộ, chung cư đối với trường hợp không còn nhu cầu sử dụng và đã trả lại căn hộ chung cư của 6 người gồm: Lưu Thị Hiền, Đặng Quang Vinh, Trần Công Ánh, Phạm Phú Thường, Nguyễn Ngọc Hiền, Đặng Hà Dương.

Các căn hộ, chung cư được thành phố thu hồi là: Ung bướu, Vũng Thùng, Trần Cao Vân, Phong Bắc và Làng cá.

Sau khi thu hồi các các căn hộ, chung cư này, UBND TP Đà Nẵng giao Trung tâm Quản lí và Khai thác nhà Đà Nẵng cập nhật danh sách căn hộ chung cư và đưa vào quản lí sử dụng theo đúng qui định của thành phố.

20190614_120144

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đã giao Thanh tra thành phố thanh tra toàn diện việc quản lí, sử dụng nhà ở xã hội tại chung cư An Trung 2, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà. (Ảnh: Văn Luận).

Trong diễn biến liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đã giao Thanh tra thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra toàn diện việc quản lí, sử dụng nhà ở xã hội tại chung cư An Trung 2, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà.

Theo đó, công tác thanh tra làm rõ qui trình tiếp nhận, việc thẩm định nhu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện để phê duyệt danh sách bố trí đối với các đối tượng mua nhà ở xã hội tại khu chung cư An Trung 2. Kết luận xử lí nghiêm các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân liên quan theo đúng qui định, báo cáo kết quả về UBND thành phố.

Được biết, UBND TP Đà Nẵng nhận nhiều thông tin tố cáo, việc bố trí, xét duyệt chung cư nhà ở xã hội tại chung cư An Trung 2 không đúng đối tượng. Mặc dù ở nhà ở xã hội nhưng nhiều hộ dân đi ô tô, đỗ chật kín xung quanh chung cư.

20190614_120244

Ô tô đỗ hàng loạt ở chung cư nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. (Ảnh: Văn Luận).

Hàng loạt cán bộ có nhà, đất vẫn thuê căn hộ, nhà ở xã hội

Trước đó, ngày 14/11/2018, Chủ tịch TP Đà Nẵng kí thông báo về kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật công tác quản lí, bố trí, sử dụng chung cư thuộc ở hữu nhà nước trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra tình trạng nhà, đất của cán bộ công chức viên chức đang thuê nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước. Trong đó, có 152 trường hợp cán bộ công chức viên chức hiện đang sở hữu nhà ở (thuộc sở hữu của vợ và chồng) trên địa bàn TP Đà Nẵng trong thời gian thanh tra. Kết quả thanh tra, không còn thuộc đối tượng thuê nhà ở xã hội.

Có 56 trường hợp cán bộ công chức viên chức hiện đang có 2 thửa đất trở lên (thuộc sở hữu của vợ và chồng) trên địa bàn TP Đà Nẵng trong thời gian thanh tra và 1 trường hợp cán bộ công chức viên chức sở hữu 2 nhà ở nhưng tặng cho, chuyển nhượng cho người khác trước thời gian thanh tra. Các trường hợp này không còn đảm bảo về yêu cầu về đối tượng xem xét, bố trí thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

Có 3 trường hợp cán bộ công chức viên chức đang thuê nhà chung cư đã được UBND thành phố phê duyệt chuyển quyền sử dụng đất làm nhà ở, không còn thuộc đối tượng được thuê nhà xã hội.

Có 250 trường hợp cán bộ công chức viên chức đang sở hữu 1 thửa đất ở, 16 trường hợp có nhà ở đã chuyển nhượng trước thời gian thanh tra và 20 trường hợp có 1 hoặc nhiều thửa đất ở đã chuyển nhượng trên địa bàn thành phố trước thời gian thanh tra. Các trường hợp này chưa có điều kiện làm nhà ở hoặc có điều kiện làm nhà ở nhưng vẫn hưởng chính sách hỗ trợ của xã hội.

Đà Nẵng thu hồi căn hộ chung cư bố trí không đúng, kiểm điểm trách nhiệm Sở Xây dựng

Trong kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng tham mưu ban hành quyết định thu hồi căn hộ chung cư của 3 trường hợp đang thuê nhà chung cư đã được UBND thành phố phê duyệt chuyển quyền sử dụng đất làm nhà ở và 1 trường hợp bố trí không đúng quy định và quyết định của UBND thành phố.

Chỉ đạo phòng chuyên môn của Sở phối hợp với Trung tâm Quản lí và Khai thác nhà Đà Nẵng kiểm tra, rà soát lại tất cả các trường hợp ở không đúng đối tượng, không ở thường xuyên để tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố quyết định thu hồi căn hộ chung cư của cán bộ sử dụng sai qui định.

Tiếp tục rà soát lại tình trạng nhà ở và đất ở của cán bộ đang thuê nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước hiện nay đang có 1 lô đất ở hoặc có nhà ở, đất ở đã chuyển nhượng trên địa bàn thành phố để tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố xử lí theo quy định

Tham mưu cho UBND thành phố bổ sung qui định cụ thể về thời hạn trả lại chung cư đối với người đang thuê chung cư nhưng sau đó có từ 1 thửa đất thuộc sở hữu của mình trên địa bàn thành phố.

Thường xuyên rà soát, chấn chỉnh công tác quản lí, bố trí, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố, đồng thời tham mưu sửa đổi những bất cập trong qui định về trình tự, thủ tục tiếp nhận và xem xét bố trí thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trên cơ sở đề nghị của đơn vị quản lí, vận hành nhà chung cư thành phố.

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Sở Xây dựng trong việc theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra đối với công tác quản lí nhà chung cư để Công ty Quản lý nhà chung cư (nay là Trung tâm Quản lí và Khai thác nhà Đà Nẵng) xảy ra các vi phạm, thiếu sót như Kết luận thanh tra đã nêu.

chọn
Giá rao bán biệt thự khu Tây Hồ Tây tăng nóng
Ghi nhận của Avision Young trong quý II/2024, thị trường biệt thự thứ cấp khu vực như phía Tây Hồ Tây đang trở thành điểm nóng. Giá biệt thự tại các dự án như Starlake, Ngoại Giao Đoàn hay Ciputra đều tăng đáng kể.