Khoản người mua trả tiền trước của Đạt Phương tăng gần 55% so với đầu năm

Tại cuối quý III, khoản người mua trả tiền trước của Đạt Phương tăng gần 54,6% lên 1.028 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm, công ty lãi sau thuế 168 tỷ đồng, thực hiện 58,4% mục tiêu lợi nhuận năm.

CTCP Tập đoàn Đạt Phương (mã chứng khoán: DPG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III, theo đó, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 867,4 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Cơ cấu doanh thu trong quý của doanh nghiệp đến từ hợp đồng xây dựng, tăng 35% (đạt 803 tỷ đồng); doanh thu từ bán điện TP, giảm 43,8% (đạt 59 tỷ đồng) và doanh thu cung cấp dịch vụ (đạt 5,3 tỷ đồng).

Giá vốn trong quý tăng 13% lên 771,7 tỷ đồng, do đó, lợi nhuận gộp giảm 51% về mức 95,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng giảm 40% còn 4,5 tỷ đồng do giảm lãi tiền gửi có kỳ hạn và lãi cho vay.

Kết quả, Đạt Phương ghi nhận lãi sau thuế giảm 67%, tương đương đạt 30,7 tỷ đồng.

 KQKD của Đạt Phương trong 9 tháng đầu năm 2023. (Nguồn: TN tổng hợp theo BCTC DN).

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần 2.027 tỷ đồng và lãi sau thuế 168 tỷ đồng, lần lượt giảm 9% và 55% so với cùng kỳ năm 2022.

Năm nay, Đạt Phương đặt mục tiêu sản xuất kinh doanh với doanh thu thuần hợp nhất 3.436 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 287,6 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, công ty đã thực hiện được 59% mục tiêu doanh thu và 58,4% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính tới ngày 30/9, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 6.257 tỷ đồng, tăng hơn 118 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, phần lớn nhờ tăng 11,7% hàng tồn kho.

Danh mục hàng tồn kho của doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở khoản chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang xây lắp (581 tỷ đồng) và chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang bất động sản (585 tỷ đồng),...

Bên cạnh hàng tồn kho, Đạt Phương còn ghi nhận gần 466,6 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại các dự án khu đô thị.

Ngoài ra, tại ngày 30/9, khoản người mua trả tiền trước của Đạt Phương tăng gần 54,6%, đạt 1.028 tỷ đồng, phần lớn do ghi nhận mới hai khoản trả trước từ Ban quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (122,3 tỷ đồng); từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định (352,2 tỷ đồng).

Xét về nợ, cuối quý III, tổng nợ tài chính của doanh nghiệp giảm 6,3%, còn 2.493 tỷ đồng, nhờ giảm khoản vay tại các ngân hàng. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Đạt Phương cho biết, trong kỳ, doanh nghiệp đã chi gần 1.215 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, đồng thời cùng thu về hơn 1.046 tỷ đồng từ đi vay.

chọn
Doanh nghiệp ít tên tuổi bất ngờ lãi gần 400 tỷ trong một quý nhờ bàn giao dự án Hoàng Thành Pearl
Một công ty bất động sản ít tên tuổi trên UPCoM đã ghi nhận lãi đột biến trong quý II nhờ bàn giao 261 căn hộ ở dự án Hoàng Thành Pearl tại Nam Từ Liêm, Hà Nội.