Lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng 9/2021 cao nhất là bao nhiêu?

Mức lãi suất cao nhất tại được Kienlongbank huy động trong tháng 9 là 6,85%/năm, áp dụng cho tiền gửi trực tuyến, lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn 18 - 36 tháng. Lãi suất huy động đối với các khoản tiền gửi tại quầy vẫn nằm từ 3,1%/năm - 6,75%/năm.

Lãi suất ngân hàng Kiên Long áp dụng với khách hàng cá nhân

Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) trong tháng 9 này không cập nhật mức lãi suất mới so với ghi nhận vào tháng trước. Khách hàng cá nhân vẫn được áp dụng lãi suất ngân hàng cũ khi gửi tiền dưới hình thức trả lãi cuối kỳ, từ 3,1%/năm đến 6,75%/năm tại các kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Khách hàng gửi tiền ngân hàng trong thời hạn từ 1 tháng đến 2 tháng sẽ được nhận mức lãi suất tương ứng là là 3,1%/năm và 3,3%/năm. Lãi suất tiết kiệm áp dụng tại kỳ hạn 3 tháng đến 5 tháng đang được niêm yết chung mức 3,4%/năm. 

Đối với hai kỳ hạn gửi 6 tháng và 7 tháng, lãi suất ngân hàng tiếp tục duy trì ở mức 5,6%/năm. Tiếp đó, tiền gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 8 tháng và 9 tháng được ấn định chung lãi suất là 5,7%/năm.

Kienlongbank huy động vốn cùng ở mức 5,8%/năm cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn 10 tháng và 11 tháng. Riêng tại kỳ hạn 12 tháng, lãi suất ngân hàng Kiên Long được niêm yết ở mức 6,5%/năm.

Đối với kỳ hạn 13 tháng, ngân hàng vẫn duy trì mức lãi suất không đổi so với tháng trước là 6,6%/năm. Ngoài ra, các khoản tiền gửi tại hai kỳ hạn là 15 tháng và 17 tháng hiện đang được ấn định cùng lãi suất là 6,7%/năm. 

Ba kỳ hạn tiếp theo là 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất chung là 6,75%/năm trong tháng 9 này. Còn với kỳ hạn dài nhất là 60 tháng, lãi suất tiền gửi lại thấp hơn ba kỳ hạn trước đó khi niêm yết tại mức 6,55%/năm. 

Khách hàng chỉ được hưởng lãi suất 0,2%/năm khi gửi tiết kiệm tại các kỳ hạn ngắn dưới 1 tuần và 1 - 3 tuần. Tương tự, lãi suất không kỳ hạn cũng được Kienlongbank niêm yết ở mức 0,2%/năm.

Lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng 9/2021 cao nhất là bao nhiêu? - Ảnh 1.

Nguồn: Ngân hàng Kiên Long

Lãi suất ngân hàng áp dụng tại các kỳ lĩnh lãi khác cũng được duy trì không đổi so với trước: trả lãi đầu kỳ (3,09%/năm - 56,18%/năm); trả lãi 1 tháng (3,3%/năm đến 6,45%/năm); trả lãi 3 tháng (5,56%/năm - 6,49%/năm); trả lãi 6 tháng (5,75%/năm - 6,53%/năm) và trả lãi 12 tháng (5,83%/năm - 6,54%/năm).

Biểu lãi suất Ngân hàng Kiên Long niêm yết tại quầy tháng 9/2021 mới nhất

Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn

Loại ngoại tệ

Lãi suất(%/năm)

Tiền gửi tiết kiệm

0,2

Tiền gửi thanh toán

0,2

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn

Kỳ hạn gửi

Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Lãnh lãi định kỳ (%/năm)

Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm)

12 tháng

6 tháng

3 tháng

1 tháng

1 tuần

0,2

 

 

 

 

 

2 tuần

0,2

 

 

 

 

 

3 tuần

0,2

 

 

 

 

 

01 tháng

3,1

 

 

 

 

3,09

02 tháng

3,3

 

 

 

3,3

3,28

03 tháng

3,4

 

 

 

3,39

3,37

04 tháng

3,4

 

 

 

3,39

3,36

05 tháng

3,4

 

 

 

3,38

3,35

06 tháng

5,6

 

 

5,56

5,54

5,45

07 tháng

5,6

 

 

 

5,52

5,42

08 tháng

5,7

 

 

 

5,61

5,49

09 tháng

5,7

 

 

5,62

5,59

5,47

10 tháng

5,8

 

 

 

5,68

5,53

11 tháng

5,8

 

 

 

5,66

5,51

12 tháng

6,5

 

6,4

6,35

6,31

6,1

13 tháng

6,6

 

 

 

6,39

6,16

15 tháng

6,7

 

 

6,49

6,45

6,18

17 tháng

6,7

 

 

 

6,42

6,12

18 tháng

6,75

 

6,53

6,48

6,45

6,13

24 tháng

6,75

6,54

6,43

6,38

6,35

5,95

36 tháng

6,75

6,34

6,24

6,19

6,16

5,61

60 tháng

6,55

5,83

5,75

5,71

5,68

4,93

Nguồn: Ngân hàng Kiên Long.

Lãi suất ngân hàng Kiên Long khi khách hàng gửi tiền online

Với các khách hàng có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm online sẽ nhận lãi suất ưu đãi có biên độ lớn hơn 0,1 điểm % so với hình thức gửi tại quầy. Cụ thể, khách hàng được hưởng lãi suất dao động trong khoảng từ 3,2%/năm đến 6,85%/năm, áp dụng với các hình thức trả cuối kỳ trong kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến mới nhất tại Ngân hàng Kiên Long

Lãi suất tiền gửi trực tuyến

Kỳ hạn

Lãi suất(%/năm)

01 tháng

3,2

02 tháng

3,4

03 tháng

3,5

06 tháng

5,7

09 tháng

5,8

12 tháng

6,6

13 tháng

6,7

15 tháng

6,8

18 tháng

6,85

24 tháng

6,85

36 tháng

6,85

Nguồn: Ngân hàng Kiên Long.

chọn
Sonadezi Châu Đức dự chi hơn 900 tỷ đồng cho GPMB, đặt mục tiêu lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng
Năm nay, Sonadezi lên kế hoạch lợi nhuận tăng 7%, tương đương đạt 210,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty cũng dự kiến chi hơn 900 tỷ đồng cho công tác bồi thường, GPMB đối với khu đất 69,25 ha (KCN 46 ha, KĐT 23,25 ha).