Lãi suất Ngân hàng SCB tiếp tục ổn định trong tháng 9/2022

Trong tháng 9/2022, Ngân hàng SCB tiếp tục duy trì lãi suất ổn định như tháng trước đối với tiền gửi tiết kiệm thông thường và tiền gửi tiết kiệm trực tuyến được áp dụng cho khách hàng cá nhân.

Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường triển khai trong tháng 9

Theo kết quả khảo sát ngày 8/9 cho thấy biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường tại quầy dành cho khách hàng cá nhân vẫn được Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) giữ nguyên ở tất cả kỳ hạn. Do đó, khách hàng khi gửi tiền tiết kiệm trong kỳ hạn 1- 60 tháng, lãi cuối kỳ, sẽ được hưởng lãi suất ngân hàng trong phạm vi từ 4%/năm đến 7,3%/năm.  

Nguồn: Ngân hàng SCB. 

Cụ thể, Ngân hàng SCB tiếp tục triển khai lãi suất 4%/năm đối với các kỳ hạn 1 - 5 tháng. 

Tại kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiết kiệm cũng không thay đổi ở mức 6%/năm. Với kỳ hạn 7 - 11 tháng, SCB huy động lãi suất từ 6,3%/năm đến 6,7%/năm cho từng kỳ hạn. 

lãi suất tiền gửi 7,3%/năm vẫn được áp dụng cho các kỳ hạn 12 - 36 tháng.

Tại biểu lãi tiết kiệm thông thường, khách hàng cá nhân còn có thể đăng ký gửi tiết kiệm bằng các hình thức trả lãi hàng năm, trả lãi 6 tháng, trả lãi hàng quý, trả lãi hàng tháng và trả lãi suất, với mức lãi suất dao động trong khoảng 3,87 - 7,16%/năm.

Trong đó, với hình thức lĩnh lãi hàng tháng, Ngân hàng SCB vẫn triển khai lãi suất 0,2%/năm dành cho khách hàng tham gia gửi tiền tiết kiệm không kỳ hạn. 

LOẠI TIỀN GỬI LĨNH LÃI CUỐI KỲ (%/NĂM) LĨNH LÃI HÀNG NĂM (%/NĂM) LĨNH LÃI HÀNG 6 THÁNG (%/NĂM) LĨNH LÃI HÀNG QUÝ (%/NĂM) LĨNH LÃI HÀNG THÁNG (%/NĂM) LĨNH LÃI TRƯỚC (%/NĂM)
Không kỳ hạn         0,2  
Có kỳ hạn            
1 tháng 4         3,87
2 tháng 4       3,93 3,88
3 tháng 4       3,94 3,89
4 tháng 4       3,95 3,9
5 tháng 4       3,96 3,91
6 tháng 6     5,94 5,9 5,8
7 tháng 6,3       6,18 6,04
8 tháng 6,4       6,27 6,1
9 tháng 6,5     6,38 6,35 6,16
10 tháng 6,6       6,42 6,22
11 tháng 6,7       6,5 6,27
12 tháng 7,3   7,16 7,08 7,03 6,75
15 tháng 7,3     7,02 6,96 6,63
18 tháng 7,3   7,03 6,96 6,91 6,52
24 tháng 7,3 7,05 6,91 6,84 6,79 6,3
36 tháng 7,3 6,82 6,68 6,61 6,57 5,91

Nguồn: Ngân hàng SCB.

Biểu lãi suất tiền gửi online mới nhất tại Ngân hàng SCB

So với tháng trước, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm online tại Ngân hàng SCB trong tháng này tiếp tục ổn định ở mức 4 - 7,55%/năm dành cho khách hàng có khoản tiền gửi trả lãi cuối kỳ tại kỳ hạn 1 - 36 tháng. 

Với hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến, SCB còn áp dụng thêm các kỳ hạn siêu ngắn như 31, 39 và 45 ngày khi khách hàng gửi tiết kiệm trả lãi trước hoặc trả lãi cuối kỳ, với lãi suất tương ứng là 3,87%/năm và 4%/năm.  

Ngoài ra, khách hàng tham gia gửi tiết kiệm online còn được nhận lãi suất Ngân hàng SCB cao hơn gửi tại quầy, với biên độ lãi suất từ 0,15 điểm % đến 0,85 điểm % theo từng kỳ hạn gửi. 

KỲ HẠN TIỀN GỬI TIẾT KIỆM ONLINE
LĨNH LÃI TRƯỚC LĨNH LÃI HÀNG THÁNG LĨNH LÃI CUỐI KỲ
31, 39, 45 ngày 3,87 - 4
1 tháng 3,87 - 4
2 tháng 3,88 3,93 4
3 tháng 3,89 3,94 4
4 tháng 3,9 3,95 4
5 tháng 3,91 3,96 4
6 tháng 6,6 6,75 6,85
7 tháng 6,61 6,78 6,9
8 tháng 6,62 6,81 6,95
9 tháng 6,62 6,83 7
10 tháng 6,63 6,86 7,05
11 tháng 6,64 6,89 7,1
12 tháng 6,77 7,06 7,3
13 tháng 6,86 7,06 7,45
15 tháng 6,82 7,18 7,5
18 tháng 6,74 7,16 7,55
24 tháng 6,51 7,03 7,55
36 tháng 6,09 6,79 7,55

Nguồn: Ngân hàng SCB.

Cũng trong tháng 9/2022, Ngân hàng SCB còn tung ra một số sản phẩm huy động vốn khác như: Tiết kiệm Song hành - Bảo hiểm toàn tâm, Tiết kiệm Phát Lộc Tài, Tiền gửi thông thường 13 tháng,... nhằm giúp khách hàng dễ dàng chọn lựa sản phẩm tiết kiệm phù hợp. 

chọn